Conf. univ. dr. ing. Viorel POPA

Date de contact

Tel.: 021 242.12.08/119

E-mail: viorel.popa@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Viorel Popa, este conferențiar universitar la Departamentul de Construcții de Beton Armat al Universității Tehnice de Construcții București (UTCB), membru al senatului UTCB. În perioada 2016-2020 a avut funcția de decan al Facultății de Construcții Civile, Industriale și Agricole din UTCB.

Viorel Popa făcut parte, alături de alți 15 specialiști în ingineria seismică din România, din colectivul de elaborare a „Codului de proiectare seismică P100-1” elaborat în perioada 2002-2006, asigurând secretariatul comitetului de elaborare. Codul P100-1/2006 a reprezentat un prim pas în direcția alinierii documentelor normative românești de proiectare seismică cu standardul european echivalent. În anul 2008, a coordonat elaborarea Anexei Naționale din România la Standardul European EN1998-1. Între anii 2010 și 2013 a coordonat, ca șef de proiect din partea Universității Tehnice de Construcții București, elaborarea noii ediții a „Codului de proiectare seismică, P100-1/2013”. Cu această ocazie a avut onoarea de a lucra cu unii dintre cei mai importanți specialiști în ingineria seismică din România. În perioada 2017-2019 a coordonat ca șef de proiect comitetul de revizuire a Codului de evaluare seismică P100-3.

Viorel Popa este membru al Asociației Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri din România, membru al Asociației Române de Inginerie Seismică și membru al Earthquake Engineering Research Institute.

Viorel Popa este membru în Comisia pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții pentru competențele „Verificator de proiecte” și „Expert tehnic”, domeniul de specialitate A1, de pe lângă Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, membru în Comisia națională de inginerie seismică de pe lângă Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și membru al Consiliul tehnico-economic al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice. Este atestat ca expert tehnic și verificator de proiecte, domeniul „Construcții civile, industriale si agrozootehnice cu structura din beton, beton armat, zidărie, lemn”, cerința esențială: rezistență mecanică și stabilitate (A1).

Viorel Popa a participat la realizarea sau verificarea proiectelor tehnice pentru o serie de clădiri reprezentative din București, dintre care se menționează: ansamblu de imobile  2S+P+15E și 2S+P+6E, The Mark (verificarea structurii – exigența A1), imobil de birouri 2S+P+11E, Globalworth Campus (verificarea structurii – exigența A1), imobile de birouri 2S+P+6E, Oregon Park (verificarea structurii – exigența A1), imobil de birouri 3S+P+28E (128m), Bucharest One (verificarea structurii – exigența A1) sau Stadionul Național București (calculul și dimensionarea structurii de beton armat).

Ținând seama de schimbările majore ale documentelor normative de proiectare seismică din România din ultimii 15 de ani, Viorel Popa a co-inițiat în anul 2012 un proiect de voluntariat privind crearea unui portal web având ca scop răspândirea informațiilor și interacțiunea dintre inginerii practicanți. Portalul realizat, www.encipedia.org, are peste 6000 de membri înregistrați. În acest portal sunt publicate informații tehnice relevante din domeniul proiectării seismice a clădirilor, documente normative de proiectare și exemple de calcul.

Descriere activități de cercetare

Preocupările sale profesionale sunt axate pe problematica reducerii vulnerabilității seismice a clădirilor de beton. După absolvirea UTCB, a urmat stagii de specializare la Universitatea Tehnică din Lisabona și la Facultatea de Inginerie Civilă din Ljubljana sub îndrumarea unor reputați specialiști în inginerie seismică.

Din anul 2002,  Viorel Popa a fost implicat activ în proiectul tehnic Româno-Japonez de reducere a riscului seismic pentru clădiri. A coordonat înființarea Laboratorului de încercări structurale al Centrului Național de Reducere a Riscului Seismic (2003-2004).  A participat la trei stagii de pregătire în Japonia în domeniul ingineriei seismice la Institutul de Cercetare pentru Clădiri din Tsukuba, Japonia (2003 și 2007) și la Universitatea din Tokyo (2010).

A coordonat derularea a peste 80 de încercări experimentale pe stâlpi de beton armat, pereți de beton armat, pereți de zidărie, contravântuiri metalice neaderente sau stâlpi prefabricați de beton armat, în cadrul acestui laborator (2004-2008). În perioada 2008-2009 Viorel Popa a condus secția 1 „Coduri de proiectare” a Centrului Național de Reducere a Riscului Seismic din România. În perioada 2009-2010 a îndeplinit funcția de  director al acestei instituții.

Linkuri cercetare

Google Scholar Research Gate Researcher Id

Skip to content