Conf. univ. dr. Marina Cristiana ROTARU

Date de contact

Tel.: 021 252.42.80 / 146

E-mail: marina.rotaru@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Descriere activități de cercetare

Linkuri cercetare

Google Scholar Research Gate Researcher Id

 
Skip to content