Cazarea în căminele UTCB în anul universitar 2021-2022

Reguli pentru cazarea în căminele UTCB în anul universitar 2021-2022 conform Hotărârii Consiliului de Administrație din data de 09.09.2021

Aceste reguli sunt aplicabile doar pe perioada pandemiei SARS-CoV-2.

1. Cazarea în căminele UTCB se face doar pentru persoanele care:

Triajul epidemiologic se face la preluarea camerei de cămin de către persoanele responsabile cu aceasta. Studenții  cazați în baza testului SARS-CoV-2*, ulterior preluării camerei, au obligația de a aduce la administrator, la fiecare 7 zile, un nou test SARS-CoV-2* agrementat.

2. Vizitele studenților cazați în campusul UTCB, în afara căminului în care au fost repartizați, sunt permise în intervalul orar 8.00 – 22.00.

3. Vizitele în căminele UTCB ale persoanelor care nu sunt cazate în acestea sunt permise între orele 8.00 – 15.00 doar pe baza certificatul digital European COVID împotriva SARS-CoV-2 care este scanat la intrarea în cămin. De asemenea persoana este trecută în registrul vizitatorilor, iar responsabilitatea pentru acțiunile acesteia sunt în sarcina persoanei cazate în căminul UTCB. Prin excepție, pentru studenții UTCB necazați în căminele universității vizitele se pot efectua în intervalul orar 8.00 – 22.00, accesul făcându-se până la ora 15.00 pentru verificarea certificatului digital european COVID.

4. Articolul 32 din Regulament privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinei studențești din Universitatea Tehnică de Construcții București nu este aplicabil  până la data de 31.12.2021. Decizia privind aplicarea acestui articol 32 se modifică în funcție de evoluția ratei de îmbolnăvire în Municipiul București, rată comunicată săptămânal de către DSPMB.

5. În căminele UTCB pot fi cazate cel mult două persoane în cameră. La solicitarea studenților este posibilă cazarea a trei persoane în cameră cu condiția ca aceștia să fie din aceeași facultate, an de studiu, specializare și serie.

6. Pentru încălcarea punctelor 1-3 din prezenta decizie se aplică sancțiunea de la Articolul 40 din același regulament: Încălcarea articolelor din prezenta decizie se sancționează în primă fază cu avertisment, iar pentru recidivă se sancționează cu pierderea dreptului de cazare în căminele UTCB pentru anul universitar în curs, făcându-se excepție de la articolului 33 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinei studențești din Universitatea Tehnică de Construcții București.

*Prin test SARS-CoV-2  se înțelege un test antigen sau  unul RT-PCR efectuat într-un centru omologat sau recunoscut de Ministerul Sănătății.

Extras din Regulamentul privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinei studențești din Universitatea Tehnică de Construcții București.

Art. 32 În cazul cazării în perioada stării de alertă, de necesitate sau urgență, când riscul de contaminare cu un virusul SARS-COV2 în căminele studențești aparținând UTCB este ridicat, se vor limita deplasările în cadrul căminului/căminelor și se va interzice accesul vizitatorilor externi. Pentru rezolvarea unor probleme administrative este permis accesul în zona parter-administrație, în intervalul orar 08.00-15.00 de luni până vineri. Este permis accesul vizitatorilor externi în căminele UTCB doar în baza prezentării la intrarea în cămin a dovezii (în format fizic sau electronic) de vaccinare împotriva virusului SARS-COV2.

Art. 33 Pentru încălcarea prevederilor înscrise în prezentul regulament se vor aplica, în funcție de gravitatea abaterilor, următoarele sancțiuni:

Art. 40 Încălcarea articolului 32 se sancționează în primă fază cu avertisment, iar pentru recidivă se sancționează cu pierderea dreptului de cazare în căminele UTCB pentru anul universitar în curs, făcându-se excepție de la articolului 33.

Informații:

Întrebări și răspunsuri

Când și unde pot plăti tariful de cazare?
Recomandarea este să se plătească prin platforma de plăți dedicată taxelor din cadrul UTCB (https://utcb.ro/descopera/pagina-studentilor/taxe/) , pentru a avea o evidență  rapidă a efectuării plății. De asemenea pe această pagină se va găsi contul unde se pot face transferuri bancare. Plate primei luni de cazare se face după afișarea listelor de cazare din data de 23 septembrie, când se poate vedea clar locul unde s-a primit repartizarea.

Pot renunța la camera de cămin dacă se trece în sistem online?
Da, dar tariful pe luna în curs rămâne plătit integral.

Ce se întâmplă cu camera repartizată dacă renunț la loc și apoi se revine la sistemul față în față și doresc să revin în cămin?
Faci din nou cerere și vei primi o cameră disponibilă. Nu putem garanta că între timp camera ta nu a fost repartizată altui student.

Având în vedere desfășurarea cursurilor online: