Puncte de interes

UTCB \ Descoperă-ne \ Puncte de interes

Sala de Sport a UTCB

Sala de Sport a Universității Tehnice de Construcții București, este destinata în principal asigurării logistice a activităților de educație fizică și sport desfășurate în cadrul planurilor de învățământ ale facultăților de către studenții universității, denumite în continuare activități de bază.

În timpul rămas disponibil în afara activităților de bază, în sala de sport pot fi organizate activități și jocuri sportive, antrenamente, fitness și aerobic în conformitate cu prevederile Regulamentului privind desfășurarea activităților în Sala de Sport a UTCB.

Activitățile complementare se desfășoară în timpul rămas disponibil după planificarea orelor didactice și cuprind:

Activitățile sportive de baza se desfășoară cu studenții, conform planurilor de învățământ precum și a programelor analitice-metodologice elaborate pe discipline sportive de către Departamentul de Sport.

Pentru practicarea activităților sportive complementare, atât studenții cât și personalul didactic și administrativ trebuie sa se înscrie la Departamentul de Sport în urma achitării cuantumului abonamentului lunar.

Accesul în sala de sport se face pentru toate categoriile de utilizatori pe baza unor legitimații care se prezintă la poarta de acces.

Skip to content