Taxele de școlarizare

UTCB \ Descoperă-ne \ Taxe \ Taxele de școlarizare

Sunt gestionate de secretariatele facultăților/DPPD/ Școala doctorală/Secretariat rectorat, iar aceste sunt pentru studenții care urmează studiile la forme de învățământ cu taxă

ATENȚIE! Dacă datele de transfer sunt greșite este posibil să nu fie identificată plata la timp. Recomandăm să folosiți plata cu cardul prin formularul de plată.

Taxele de școlarizare pentru studii universitare de licență și master de la domeniile de științe inginerești și filologie se plătesc în 3 tranșe, având termen limită:

Taxele de școlarizare pentru studii universitare de master de la domeniile de științe ale educației se plătesc în 2 tranșe, având termen limită:

Taxele de școlarizare pentru studii universitare de doctorat se plătesc în 2 tranșe, având termen limită:

Pentru studenții care au finalizate anul IV licență sau master II cu credite restante, taxele de studii se plătesc corespunzător numărul de credite în formularul de mai jos:

Taxele de școlarizare se pot plăti și direct în contul universității cu următoarele detalii de plată:

Skip to content