UTCB pe scurt

1818 anul întemeierii învâțământului tehnic în București
7 facultăți
21 specializări
20 laboratoare de cercetare
1 restaurant universitar
7 cămine
1 sală de sport multifuncțională
4000 studenți
350 cadre didactice
850 locuri finanțate de la buget la ciclul I de licență
300 locuri la taxă la ciclul I de licență
700 locuri finanțate de la buget la ciclul II de master
400 locuri la taxă la ciclul I de master
64 parteneriate cu universități din programul ERASMUS
1000+ lei burse de performanță și mobilități