Misiune

Scopul și viziunea

Scopul

În 2025, Universitatea Europeană pentru Dezvoltarea durabilă inteligentă a zonelor urbane de coastă (EU‐CONEXUS) va deveni singura instituție europeană transnațională de învățământ superior și cercetare ce poate acoperi, într-o manieră cuprinzătoare și interdisciplinară, dezvoltarea durabilă și provocările societale cu care se confruntă zonele urbane de coastă.

Deviza noastră

Viziunea

EU-CONEXUS – singura instituție europeană transnațională de învățământ superior și cercetare care va putea aborda dezvoltarea durabilă inteligentă a zonelor urbane de coastă din punct de vedere global, prin abordări transdisciplinare, formare profesională, metode educaționale și de cercetare inovative și de specialitate și prin furnizarea vastă de servicii în domeniul creșterii albastre.

Va furniza mijloacele și instrumentele pentru promovarea exhaustivității și calității educației, cercetării și inovației în acest domeniu la nivel european și internațional.

Avantajul competitiv al acesteia va avea la bază expertiza de un deceniu a universităților partenere, precum și poziția dominantă a industriilor europene în domeniul economiei albastre.

Obiective pentru 2022

Obiectivul tematic

EU‐CONEXUS a ales să își îndrepte atenția asupra zonelor urbane și semiurbane de coastă, pentru că acestea sunt zone din ce în ce mai dens populate și sunt foarte importante pentru comerț, acvacultură și pescuit, energie și turism. Totodată, aceste zone de coastă sunt cele mai vulnerabile în ceea ce privește consecințele schimbărilor climatice.

Universitățile și institutele de cercetare joacă un rol central în promovarea „Economiei Albastre“ și a „Creșterii Albastre“. Însă este nevoie de o nouă abordare în privința organizării studiilor și a cercetării, pentru a evidenția complexitatea problemelor și a oportunităților întâlnite în mediile urbane de coastă.

 
Skip to content