Legitimaţie de student european

UTCB \ EU-CONEXUS \ Legitimaţie de student european

Ce este iniţiativa Legitimaţie de student european?

Procedurile administrative online directe şi securizate şi oferirea informaţiilor la îndemâna studenţilor sunt esenţiale pentru a impulsiona mobilitatea studenţilor în Europa şi pentru a promova participarea studenţilor la activităţile educaţionale şi culturale – în conformitate cu viziunea pentru un Spaţiu European al Educaţiei.

Iniţiativa Legitimaţie de student european va crea un ghişeu unic prin intermediul aplicaţiei pentru telefon mobil Erasmus+ destinată studenţilor pentru a gestiona toate etapele administrative ale perioadei lor de mobilitate, înainte, în timpul şi după şederea lor. Aceasta va permite studenţilor să regăsească toate informaţiile de care au nevoie pentru a beneficia de o experienţă de înaltă calitate în străinătate.

Scopul este de a implementa complet prezenta iniţiativă în 2021 la nivelul tuturor instituţiilor de învăţământ superior care participă în viitorul program Erasmus. Până în 2025, toţi studenţii din Europa ar trebui să beneficieze de beneficiile Iniţiativei Legitimaţiei de Student European. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizualizaţi webinarul Erasmus Goes Digital! Erasmus în era digitală!

Care sunt beneficiile Iniţiativei Legitimaţiei de Student European?

Respectând pe deplin legislaţiea UE privind protecţia datelor cu caracter personal, legitimaţia va garanta un schimb securizat al informaţiilor despre studenţi şi va permite o tranziţie cât mai uşoară între instituţiile de învăţământ superior. În plus, legitimaţia va oferi studenţilor oportunitatea de a accesa cursuri şi servicii online furnizate de alte instituţii de învăţământ superior. 

Aceasta va facilita mobilitatea virtuală şi învăţarea mixtă, pe de o parte, respectiv va oferi studenţilor prin Iniţiativa Legitimaţiei de Student european o ofertă mai mare a programelor pe care le pot frecventa, pe de altă parte. În timp, va permite studenţilor să beneficieze de activităţi culturale în Europa la preţuri reduse.

Beneficiile Iniţiativei se extind dincolo de studenţi, prin simplificarea procedurilor administrative şi prin reducerea sarcinii administrative pentru instituţiile de învăţământ superior, impulsionând mobilitatea pentru toţi. 

Cu sprijinul finanţării oferite de programul Erasmus+  şi de facilitatea „Conectarea Europei”, proiectele digitale – Erasmus Without Paper / Erasmus fără hârtie, EMREX şi Iniţiativa Legitimaţiei de Student European – sunt redimensionate începând cu anul 2019.  

Iniţiativa Legitimaţiei de Student European va fi corelată cu legislaţia de identificare electronică a UE (Regulamentul eIDAS) pentru a asigura încrederea necesară pentru autentificarea studenţilor şi pentru a permite acestora să se asigure că drepturile lor sunt respectate online. 

Astfel, Iniţiativa este un pas înainte în tranziţia către o societate digitală europeană şi către un veritabil Spaţiu European al Educaţiei, în care petrecerea unei perioade de timp în străinătate pentru a studia şi învăţa este normă curentă, iar excelenţa educaţională este o realitate pentru toţi.

Beneficiile Iniţiativei Legitimaţia de Student European

PENTRU STUDENŢI: 

PENTRU INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR: 

 

 
Skip to content