Examenul de competenţă lingvistică

20 mai 2020

Examenul de competenţă lingvistică pentru studenţii din anul IV, sesiunea iunie 2020 se va susţine online in perioada 02-05 iunie 2020.

Studenții care doresc să susțină examenul în sesiunea iunie 2020 se vor adresa secretariatului  facultății de care aparțin, pâna la data de 29 mai 2020. Pentru a putea susține examenul de competență lingvistică pe platforma Microsoft Teams, studenții trebuie să pună la dispoziția secretariatelor și a cadrelor didactice adresa lor instituțională, pe utcb.ro.

Datele și intervalele orare de desfășurare a examenului, precum și repartizarea studenţilor pe limbi străine și pe diferite canale de pe platformă vor fi afișate  pe platforma online, în echipa Examen de competență lingvistică.

În vederea înscrierii, studenţii care au promovat toate cele 4 semestre la disciplina Limbi străine, vor trimite o cerere la secretariatul facultăţii la care sunt înmatriculaţi în care vor specifica:

Metodologia examenului de competenţă lingvistică poate fi consultată aici.

Sunt scutiţi de examenul de competenţă lingvistică în limba străină studenții care dețin următoarele certificate, pe baza cărora li se echivalează acest examen:

Engleză

Germană

Franceză

Spaniolă: Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE)

Italiană: Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana(CELI)

Skip to content