Gala Premiilor de Excelenta in Educatie si Cercetare la UTCB

7 decembrie 2016

București, 30 noiembrie 2016

Luni, 12 decembrie 2016, de la ora 16:00, la sediul din Bd. Lacul Tei nr.122-124, sector 2, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB) organizează cu sprijinul Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC) „Gala Premiilor de Excelenţă in Educaţie şi Cercetare la UTCB”. Evenimentul va avea loc in amfiteatrul 1.2 din clădirea Facultăţii de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole.

Pornind de la dimensiunea socială a invăţământului superior şi de la nevoia societăţii de a beneficia de servicii educaţionale şi de cercetare de calitate in domeniul construcţiilor pentru dezvoltarea sa sustenabilă, misiunea fundamentală asumată de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti este aceea de a fi un centru naţional de formare a noilor generaţii de specialişti şi de cercetare ştiintifică performantă in domeniile construcţiilor, protecţiei seismice a acestora, construcţiei căilor de comunicaţii, instalaţiilor, utilajelor de construcţii, măsurătorilor terestre, protecţiei mediului, ingineriei urbane şi altele.

Industria de construcţii este principalul beneficiar al proceselor educaţionale şi de cercetare ale UTCB şi de aceea legătura cu mediul de afaceri – acolo unde majoritatea absolventilor Universitatii isi vor pune in aplicare cunostintele dobandite iar cercetarea isi va arata roadele – este extrem de importantă pentru pregătirea specialiştilor, respectând cerinţele de inserţie pe piaţa muncii.

La eveniment vor participa cadre didactice universitare, studenţi, oameni de afaceri, mass-media.

 

AGENDA GALEI

Universitatea Tehnică de Constructii Bucureşti Bulevardul Lacul Tei, nr. 122-124, sector 2, Bucureşti Amfiteatrul 1.2, Etaj I, FCCIA Luni, 12 DECEMBRIE 2016
15.45 – 16.00 – Sosirea invitaţilor

16.00 – 16.15 – Mesaj de deschidere • Prof.univ.dr.ing. Radu Sorin Văcăreanu Rector UTCB • Dr.ing. Cristian Romeo Erbaşu Preşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii

16.15 – 17.10 – Anunţarea câştigătorilor pentru fiecare categorie • Cuvântul persoanelor premiate de la fiecare facultate

17.10 – 17.25 Anunţarea câştigătorilor marilor premii
• Cuvântul câştigătorului premiului Profesorul anului 2016 la UTCB • Cuvântul câştigătorului premiului Cercetătorul anului 2016 la UTCB

17.25 – 17.3o Cuvânt de Incheiere
• Prof.univ.dr.ing. Radu Sorin Văcăreanu