Lect. univ. dr. Loredana GRIGORE MICLEA

Date de contact

Tel.: 021 252.42.80 / 146

E-mail: grigore.miclea@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Scurtă descriere a serviciilor specializate prestate în cadrul instituțional DLSC-FILS-UTCB:

•Studiile mele de formare profesională confirmă faptul că am dublă specializare – pregătire academică atât în sectorul filologic, cât și în sectorul economic, și tocmai din acest motiv am ca preocupare constantă cercetarea ambelor direcții, în special predarea limbii spaniole de afaceri, corespondență comercială, tehnico-științifică, traductologie („Traducere Specializată Economică”, „Traducere Specializată Juridică”, „Traducere Specializată pentru Servicii Publice”, „Introducere în Științele Economice”, „Relații Economice Internaționale”, „Management de Risc în Traducere”, „Management-Marketing”, „Limba Spaniolă în Afaceri”, „Limbă şi Corespondenţă Comercială Spaniolă”, „Limba Spaniolă Tehnico-Știinţifică”), precum și optimizarea procesului didactic prin eficientizarea limbii spaniole în scopuri economice, administrativ-juridice, tehnico-științifice.

Exemplificare a dublei specializări:

•2011 – Absolventă a UNIVERSITĂȚII ROMÂNO-AMERICANE BUCUREȘTI, FACULTATEA DE STUDII ECONOMICE EUROPENE, având titlul de LICENȚIAT ÎN ȘTIINȚE ECONOMICE, în domeniul ECONOMIE ȘI AFACERI INTERNAȚIONALE;

•2006 – Absolventă a ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI, FACULTATEA DE RELAȚII ECONOMICE INTERNAȚIONALE, având titlul științific de DOCTOR, în domeniul INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS;

•1999 – Absolventă a UNIVERSITĂȚII BUCUREȘTI, FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE, având DIPLOMĂ DE STUDII APROFUNDATE Master, în domeniul FILOLOGIE, specializarea STUDII CULTURALE ITALO-IBERICE;

•1996 – Absolventă a UNIVERSITĂȚII BUCUREȘTI, FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE, având titlul de LICENȚIAT ÎN FILOLOGIE, în domeniul LIMBA ȘI LITERATURA SPANIOLĂ – LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ.

Membru în organizații/asociații profesionale:

•Membru în Consiliul CEAC (Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității) din UTCB, cu manifestare decizională la nivel de universitate & Consultant – Managementul Calității în DLSC-FILS-UTCB & responsabil cu redactarea rapoartelor aferente pe fiecare an universitar în DLSC-FILS-UTCB;

•Membru în Consiliul FILS-UTCB, cu manifestare decizională la nivel de facultate;

•Membru al Programului de Studii Matis-FILS cu manifestare decizională la nivel de facultate & coordonare Plan-Învățământ;

•Membru al Comisiei TCLP (Test de Competență Lingvistică Profesională) – administrare & redactare teste;

•Coordonator „Colectiv Limba Spaniolă – FILS-UTCB” cu manifestare decizională la nivel de facultate & elaborarea normelor didactice & administrarea activităților din cadrul Colectivului de Limba Spaniolă.

Descriere activități de cercetare

Domenii de interes & cercetare:

•Membru permanent al Centrului de Cercetare în Etica Aplicată (CCEA) din cadrul UTCB – redactarea lucrărilor științifice în direcția acestui domeniu de cercetare din cadrul Conferințelor anuale universitare;

•Elaborarea constantă a unor programe de studii care asigură formarea viitorilor specialişti STI (Specializarea Traducere și Interpretare) precum şi extinderea cunoştinţelor de specialitate; completarea în permanenţă a pregătirii profesionale prin intermediul programului de cercetare şi al coordonărilor științifice din cadrul Programelor de Licență, de Masterat şi de Doctorat;

•Actualizarea permanentă a activităţilor din cadrul disciplinelor: „Traducere Specializată Economică”, „Traducere Specializată Juridică”, „Traducere Specializată pentru Servicii Publice”, „Introducere în Științele Economice”, „Relații Economice Internaționale”, „Management de Risc în Traducere”, „Management-Marketing”, „Limba Spaniolă în Afaceri”, „Limbă şi Corespondenţă Comercială Spaniolă”, „Limba Spaniolă Tehnico-Știinţifică” (în cadrul UTCB, URA);

•Membru permanent al Comisiilor de Admitere – Licență STI, Masterat, Doctorat;

•Membru al Comisiilor de Examinare & Autor permanent – elaborare Subiecte pentru Examenul de Competenţă Lingvistică în vederea selecţionării candidaţilor pentru obținerea de burse Erasmus  (Domeniul Limbi Moderne Aplicate).

Linkuri cercetare

Google Scholar Research Gate Researcher Id

Skip to content