Necrolog – Ilinca Stanciulescu, associate professor of civil and environmental engineering – Rice University

14 martie 2021

Am aflat cu tristețe de trecerea în neființă, neașteptată la vârsta de 49 de ani, în plină creație științifică, a fostei mele studente și apoi asistente Ilinca Stănciulescu.

A terminat în 1995 facultatea de Construcții Civile Industriale și Agricole din Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB). Lucrarea de licență a susținut-o în iulie 1995 la Școala Națională Superioară de Arte și Industrii din Strasbourg, Franța. În septembrie 1996 a susținut lucrarea de master la Școala Națională de Poduri și Șosele (ENPC) din Paris, Franța. Domeniul abordat a fost Metode Avansate în Analiza Structurală.

Din anul 1996 până în anul 2000 a lucrat ca asistent titular la Catedra de Rezistența Materialelor din Universitatea Tehnică de Construcții București, a cărui șef de catedră eram în acea perioadă.

A condus seminarii la cursurile pe care le predam în domeniile: Rezistența Materialelor, Teoria Elasticității și Calculul Plăcilor, Metoda Elementului Finit, la cursurile de cinci ani și Analiza neliniară a structurilor în cadrul specializării de Studii Aprofundate, Metode Avansate de Calcul (MAC).

Înainte de a face parte din colectivul de Rezistența Materialelor a fost și inginer proiectant cu normă întreagă, în anul 1995, la Institutul de Proiectări în Construcții din București.

În anul 2000 a obținut licența în matematici aplicate la Universitatea din București după care-și continuă studiile în Statele Unite ale Americii, la universitatea Duke. Aceasta este o universitate privată în orașul Durhamstatul Carolina de Nord. Universitatea a fost întemeiată în 1838, fiind una din universitățile celebre și stimate în lume.

Susține teza de doctorat (Ph.D.) în anul 2005 cu titlul „ Nonlinear finite element formulations and bifurcation analysis for structures undergoing large deformations” (Formulări de element finit neliniar și analize de bifurcare pentru structuri supuse la mari deformații).

Apoi, în perioada 2005-2006 a efectuat un studiu postdoctoral ca cercetător asociat la Universitatea Duke la Laboratorul de Mecanică Computațională.         În perioada 2006-2009 a lucrat ca asistent (Assistant Professor) la Departamentul de Inginerie Civilă și Mediu la Universitatea din Illinois, Urbana-Champaign.

Din toamna anului 2009 a lucrat la Universitatea privată Rice din Huston, Texas, SUA, unde a ajuns la gradul universitar de conferențiar (Associate Professor).

Universitatea a fost înființată în 1912 după uciderea omonimului său William Marsh Rice. Rice este o universitate de cercetare cu un accent universitar, având un corp mic de studenți 6:1 și un nivel foarte ridicat de activitate de cercetare. Universitatea se remarcă prin programele sale de știință aplicată în domeniile cercetării inimii artificiale , analize chimice structurale, procesarea semnalului, știința spațiului și nanotehnologia. În anul 2010 universitatea s-a clasat pe primul loc în lume în cercetarea științei materialelor, de către Times Higher Education (THE).  Rice este membru al Asociației Universităților Americane iar din 1985 este clasificată printre „R1: Universități doctorale – Activitate de cercetare foarte ridicată”. 

Cercetarea Ilincăi Stănciulescu s-a concentrat pe mecanica calculațională neliniară (modelarea constitutivă a materialelor, formulări multi-scale și multi-physics), dinamica neliniară și stabilitatea sistemelor complexe. Aici a condus numeroase lucrări de doctorat și de cercetare aplicată. De asemenea a predat o serie de cursuri cum ar fi: Metoda elementelor finite neliniare, Mecanică neliniară, plasticitate și degradare, Mecanica avansată a materialelor.

Ilinca a plecat prea devreme dintre noi, în plină activitate de profesor și de cercetător, după ani de trudă, proiecte și vise neterminate.

Voi păstra o bună amintire fostei mele studente eminente, colegei de catedră și de breaslă. A continuat la un nivel superior direcțiile noi pe care le-am introdus în cadrul Catedrei de Rezistența Materialelor și în mod special la Facultatea de Construcții Civile din UTCB.

Deși perioada în care am colaborat a fost scurtă, Ilinca rămâne în amintirea mea ca un om onest, dornic de cunoaștere, perseverent și inteligent.

Odihnește-te în pace,

 
Skip to content