Planul strategic multianual

5 iulie 2024

În urma aprobării pe 20.06.2024 de către Senatul UTCB a “Planului Strategic Multianual de Dezvoltare Instituțională al UTCB pentru perioada 2024-2029”, în conformitate cu prevederile  articolului 135 (3) din Legea  nr.199/2023  a Învățământului Superior, Președintele Senatului și Rectorul UTCB au semnat pe 26.06.2024 contractul de management, valabil până pe 12.03.2029. Planul poate fi consultat aici.

Skip to content