Anunț privind desfășurarea Conferinței de deschidere a proiectului cu titlul „Atragerea de candidați (viitori studenți) la învățământul terțiar universitar ingineresc și pregătirea lor pentru cerințele pieței muncii actuale”, cod MySMIS POCU/379/6/21/124651

21 octombrie 2020

Comunicat de Presa 20 octombrie 2020

Universitatea Tehnică de Construcții București anunță că pe data de 22.10.2020, ora 14:00, va avea loc Conferința de deschidere a proiectului POCU/379/6/21/124651, având titlul „Atragerea de candidați (viitori studenți) la învățământul terțiar universitar ingineresc și pregătirea lor pentru cerințele pieței muncii actuale”. Ținând cont de restricțiile impuse de situația epidemiologică existentă la nivel național, evenimentul se va desfășura în mediul online, prin intermediul platformei Microsoft Teams. Persoanele interesate pot participa la eveniment utilizând codul de acces „y2gpi8d” sau accesând link-ul „https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a932cc13e20104c719c995755b5e6230e%40thread.tacv2/Conferinta%2520de%2520deschidere%2520-%2520POCU%2520124651?groupId=a1 2c0243-4da6-42df-8985-46f6ab59cbc1&tenantId=d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa”. Obiectivul general al proiectului este creșterea accesului și echității în învățământul superior din România, în vederea diminuării ratei de abandon al studiilor, prin asigurarea de sprijin financiar unui număr de 60 studenți aparținând categoriilor vulnerabile și prin creșterea atractivității ofertelor educaționale complementare dezvoltate prin proiect în special în ceea ce privește antreprenorialul. Printre rezultatele previzionate ale proiectului se pot enumera: un raport de analiză a actualelor oferte de studii și a problemelor identificate la nivelul grupului țintă de la fiecare partener cu statutul de universitate, actualizare și/sau elaborare de oferte de studii complementare pentru licență care să ducă la diminuarea ratei de abandon a studiilor universitare, dezvoltarea de oferte educaționale cu conținut antreprenorial inovator în învățământul terțiar universitar din domeniile inginerești, minim 5 oferte de studii complementare (minim o ofertă de studii complementară la nivelul fiecărui partener cu statut de universitate), minim 5 cursuri/5 module de antreprenoriat incluse în ofertele de studii completare dezvoltate în proiect (minim un curs/modul de antreprenoriat proiectat și derulat la nivelul fiecărui partener cu statut de universitate). Proiectul este implementat în parteneriat cu Universitatea Politehnica din București, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava, Universitatea din Oradea si S.C. Omega Trust S.R.L. pe o perioadă de implementare de 24 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 6.898.447,03 lei, astfel: asistentă financiară nerambursabilă prin Fondul Social European – 5.804.963,82 lei, asistență financiară nerambursabilă din Bugetul național – 914.067,61 lei si cofinanțare din partea Beneficiarului/Partenerilor – 179.415,60 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

[Giorgian NECULOIU – Manager de proiect — 0729.388.007]

Skip to content