NOTA DE INFORMARE privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal reprezentanți legali ai clienților/furnizorilor / prestatorilor de bunuri si servicii

UTCB \ NOTA DE INFORMARE privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal reprezentanți legali ai clienților/furnizorilor / prestatorilor de bunuri si servicii

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI, adresa Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, sector 2, Bucureşti, telefon: 021/ 242 12 08, fax: 021/ 242 07 81, 021/242 12 01, cod fiscal 4266570, denumită în cele ce urmează Universitatea, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale şi drepturile pe care le aveţi în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) şi legislaţia naţională privind protecţia şi securitatea datelor personale, în vigoare. 

Scopurile prelucrării

Prelucrăm datele Dvs personale în scopul: desfășurării relațiilor contractuale sau de colaborare, primirii și achitării facturilor aferente serviciilor prestate, îndeplinirii obligațiilor legale legate de desfășurarea activității contractuale, îndeplinirii obligațiilor legate de raportările financiar-fiscale, conformării la regulile privind desfășurarea activității în cadrul Universițății.

Temeiul legal al prelucrării

In temeiul interesului public  prelucram Datele in scopul continuării colaborării profesionale  cu Dvs. si/sau cu organizația/societatea/instituția din care faceți parte.

Dacă avem sau negociem o posibila relație contractuala cu Dvs și/sau cu organizația din care faceți parte, prelucram Datele în temeiul negocierii și încheierii sau executării contractului respectiv, in scopul desfășurării activităților noastre comerciale.

Daca încheiem un contract cu Dvs sau Dvs reprezentați o organizație/societate/instituție la încheierea acestuia, atunci furnizarea unor Date este o obligație necesara pentru încheierea contractului respectiv, pentru identificarea Dvs. in calitate de partener contractual sau reprezentant al partenerului contractual, in caz contrar nu vom putea încheia acel contract.

De asemenea, tot in temeiul interesului nostru legitim prelucram Datele in scopul apărării în instanță, daca este cazul, a drepturilor noastre decurgând din relațiile comerciale.

In temeiul obligațiilor legale impuse de legile in vigoare, prelucram Datele in scopul evidențierii in  contabilitate si raportării către autoritățile fiscale precum si in scopuri de audit intern si financiar.

Datele pe care le prelucrăm

Pentru a putea menține relații profesionale si comerciale cu Dvs. si/sau cu organizația din care faceți parte prelucrăm următoarele date cu caracter personal care va privesc: Numele si prenumele, Funcția, Adresa de email – personală sau profesională, Numărul de telefon, Locul de muncă, Semnătura.

In unele cazuri, in scop de identificare in cadrul unei relații contractuale sau daca exista o obligație legala mai prelucrăm si adresa de domiciliu, datele actelor de identitate si CNP dvs, sau al salariaților/colaboratorilor/experților etc. dvs.

Destinatarii cărora le dezvăluim Datele

Datele Dvs. vor fi dezvăluite numai in măsura necesitaților cerute de scopul prelucrării:

Perioada de stocare a  Datelor 

Datele Dvs vor fi prelucrate atât timp cât durează colaborarea noastră profesională și/sau comerciala sau până la expirarea termenelor legale de exercitare a intereselor noastre legitime decurgând dintr-o relație contractuala (de exemplu expirarea termenelor de prescripție a acțiunilor în instanță).

In cazul documentelor justificativ contabile care cuprind astfel de date, acestea sunt stocate  pana la expirarea perioadei de păstrare a acestora impusa de legislația aplicabilă.

Drepturile Dvs. cu privire la Date

Va informăm că aveți următoarele drepturi cu privire la datele cu caracter personal care va privesc si pe care noi le utilizăm:

Daca doriți sa vă exercitați oricare dintre drepturile de mai sus va rugăm să ne contactați in scris  prin cerere la adresa de e-mai dpo@utcb.ro , sau la adresa poştală Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, sector 2, Bucureşti Solicitarea va fi analizară și vi se va răspunde în termen de maxim 1 luna de la primirea ei, conform prevederilor RGPD

Universitatea nu intenționează să transfere datele dumneavoastră personale către o țară terță sau o organizație internațională.

Universitatea nu deține și nu utilizează procese decizionale automatizate, incluzând crearea de profiluri așa cum este prevăzut la art. 22 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Prezenta Nota servește la informarea dumneavoastră, în calitate de reprezentant legal/ administrator al societății comerciale/agentului economic sau instituției dv. ori de  titular persoana fizica autorizata ( PFA), întreprindere individuala ( II) întreprindere familiala ( IF). pentru situația în care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la Dvs in vederea  încheierii unui contract sau pentru executarea unui contract încheiat cu agentul economic/instituția  reprezentat/a  de dvs.

Data: 16.08.2023

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI

Descarcă această informare

 
Skip to content