Premiere a tinerilor cercetători din universitate

9 decembrie 2021

În data de 6 decembrie 2021 s-a desfăşurat la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti evenimentul de premiere a tinerilor cercetători din universitate. Prin această primă ediţie a evenimentului se doreşte creşterea gradului de implicare a tinerilor cercetători din UTCB în activitatea de cercetare, cu consecințe pozitive asupra numărului de proiecte educaționale și de cercetare.

Pe baza unei competiţii deschise cadrelor didactice şi doctoranzilor din UTCB au fost premiaţi 8 tineri cercetători cu vârsta până în 35 de ani – câte un cadru didactic de la 6 facultăţi şi 2 doctoranzi ai Şcolii Doctorale:

  • Asist. univ. dr.ing. Andrei-Sorin Gîrboveanu (Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole)
  • Asist. univ. dr.ing. Magdalena Culcea (Facultatea de Inginerie a Instalațiilor)
  • Sef lucr.dr.ing. Giorgian Neculoiu (Facultatea de Hidrotehnică)
  • Asist. univ. dr.ing. Ioan Flaviu Nică (Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri)
  • Asist. univ. dr.ing. Alexandra-Nadia Cîrdei (Facultatea de Geodezie)
  • Asist. univ. dr.ing. Ioana Teodorescu (Facultatea de Inginerie în Limbi Străine)
  • Drd. ing. Alexandru Țigănescu (Școala Doctorală)
  • Drd. ing. Alexandra Scupin (Școala Doctorală)

Centrul de Management al Cercetării, Dezvoltării şi Inovării a organizat evenimentul de premiere în cadrul proiectului “Activități suport necesare dezvoltării capacității instituționale pentru cercetare a UTCB”, CNFIS-FDI-2021-0145.

Skip to content