Prof. univ. dr. Adrian Stoica

Date de contact

Tel.: +4021 2427124

E-mail: adrian.stoica@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Servicii pe care le poate presta cadrul didactic
1) Consultanță educațională
Am participat la implementarea a peste 30 de proiecte și studii de consultanță naționale și internaționale (câștigate prin competiție) în domeniile: evaluare educațională, management și administrație școlară, politici educaționale, formarea adulților, învățământ profesional și tehnic etc.
2) Evaluator pentru:

3) Scrierea / Elaborarea de proiecte de cercetare-dezvoltare

Descriere activități de cercetare

Activități / domenii de cercetare ale cadrului didactic

1) Dezvoltarea Cadrului Național al Calificărilor în colaborare cu (ca expert al) Autorității Naționale Pentru Calificări

2) Îmbunătățirea sistemului de evaluare a rezultatelor învățării la toate nivelurile (elevi, studenți, adulți)

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id

 
Skip to content