Prof. univ. dr. Sorin GADEANU

Date de contact

Tel.: 021 252.42.80 / 146

E-mail: sorin.gadeanu@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Descriere activități de cercetare

Linkuri cercetare

Google Scholar Research Gate Researcher Id

Skip to content