Prof univ. dr. ing. Alexandru ALDEA

Date de contact

Tel.: 021 242.12.08/405

E-mail: alexandru.aldea@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Descriere activități de cercetare

Linkuri cercetare

Google Scholar Research Gate Researcher Id

Skip to content