Prof. univ. dr. ing. Anica ILIE

Date de contact

Tel.: 021 252.42.80 / 117

E-mail: ilie.anica@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Îmi desfaşor activitatea de cadru didactic, ȋn Departamentul Termotehnică și Echipamente Termice din cadrul Facultății de Inginerie a Instalaţiilor. ȋn anul 2016, am obtinut gradul de professor. Sunt titular la urmatoarele discipline:

Am experienţa ȋn domeniul sistemului calitaţii pentru laboratoare de ȋncercari. Am participat la acreditarea şi menţinerea acreditarii laboratorului INSIST (Incercari Sisteme şi Echipamenmte Termice), conform SR EN ISO 17025, ȋncepand cu anul 2002. Laborator acreditat RENAR. Din anul 2002 sunt locţiitor de Director de laborator.

În anul 2022 am a făcut parte din echipa deelaborare a documentației de sistem conform SR EN ISO/CEI 17025:2018  pentru Laboratorul de încercări PERFORMANȚA ENERGETICĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI CONSTRUIT – PEPMC – UTCB.

Pe langa activitatea de baza, desfaşor activitate de servicii de consultanţa şi de testare, ȋn cadrul laboratorului INSIST.  Am participat la testarea şi evaluarea performanţelor echipamentelor termice, componente in instalaţiile termice, de frig şi aer condiţionat.

unt auditor energetic pentru construcţii şi instalaţii, gradul I, legitimaţie Seria BA, nr. 00826. Am elaborate un numar de cca 3000 certificate energetice, cca 1000 audituri energetice.

Verificator de proiect pentru instalaţii termice în specialitatea instalaţii termice It, legitimaţie Seria D, nr. 09263. Am verificat un numar de cca 400 proiecte de instalaţii.

Domenii de expertiză: instalații frigorifice, instalații de climatizare, pompe de căldură, eficiență energetică a sistemelor de frig şi aer condiţionat, inclusive construcţii frigorifice, evaluarea impactului asupra mediului și costul duratei de viață pentru sistemele frigorifice.

Dintre lucrarile de consultanţa efectuate ȋn domeniile de expertiza menţionez:

 1. Proiect de consultanță: Implicatiile reabilitarii termice asupra reglajului termic al instalatiilor districtuale de incalzire centrala alimentate de sistemul de incalzire urbana. Beneficiar Ambasada Elvetiei la Bucuresti prin Ministerul Finantelor Publice, Conventie nr. 601381/27.07.2010 – 2011, Contract UTCB nr. 332 / 2010- 2011 (membru în echipa de cercetare);
 2. Proiect de consultanță: Incercari de determinare a performantelor termice la material termoizolante. Beneficiar Institutul European pentru Științe Termice București. Contract de cercetare nr. 55/2014 (Director proiect);
 3. Analiza privind conformitatea cu proiectul si caietul de sarcini si Elaborare ghid tehnic de proiectare si realizare a instalatiilor si constructiilor frigorifice – Centrul Logistic Metro si AUCHAN Stefanesti, jud. Ilfov. Contract de consultanță nr. 6 /2020 (Director proiect);
 4. Verificarea documentatiei pentru realizarea instalatiilor frigorifice aferente investitiei Infiintare depozit logistic, localitatea Calan, judetul Hunedoara. Contract de consultanță 7/21.03.2021 (Director proiect). Beneficiar: REC IMMPULS S.R.L.;
 5. , Judetul Arges. Contract de consultanță nr. 16 /2022 (Director proiect). Beneficiar: REC IMMPULS S.R.L.;
 6. Dezvoltarea unei game de pompe de căldură pentru agentul frigorific R32, Contract 66/2022. Beneficiar: S.C KÖBER SRL;
 7. Verificare Standard Ocupaţional pentru izolator frigorific.

Descriere activități de cercetare

Am obţinut titlul de doctor ȋn domeniul Iniginerie mecanica, cu cu distincţia “cum laude”, acordat de către Universitatea Dunarea de Jos din Galati, ȋn anul 2001, cu teza de doctorat cu tiltul ,Transferul de caldură şi masă în condensatoarele instalaţiilor frigorifice cu amoniac”.

În prezent sunt professor ȋn Departamentul Termotehnică și Echipamente Termice din cadrul Facultății de Inginerie a Instalaţiilor. Sunt membru şi ȋmi desfaşor activitatea de cercetare ȋn CENTRUL DE CERCETARE PENTRU SISTEME TERMICE – SITER.  

Am realizat lucrari de cercetare in domeniul instalatiilor de frig şi aer condiţionat referitoare la:

Am realizat lucrari de cercetare in domeniul protecţiei mediului, referitoare la ȋnlocuirea agenţilor frigorifici cu potential de distrugere a stratului de ozon şi cu potential de ȋncalzire globala, cu agenţi ecologici.

Am realizat lucrari de cercetare in domeniul analizei energetice privind consumurile energetice ale:

Am realizat lucrari de cercetare in domeniul izolaţiilor termice ale construcţiilor (depozitelor) frigorifice.

Lucrarile de cercetare menţionate au fost obiectul proiectelor de cercetare, castigate in competitiile nationale si internationale, unde am participat ca director de proiect sau ca membru in echipa. Dintre acestea menţionez:

 1. Utilizarea schimbătoarelor de căldură cu microcanale drept condensatoare şi vaporizatoare la instalaţiile frigorifice cu amoniac. Program national RELANSIN, Contract UTCB nr. 922/26.09.2000  (membru în echipa de cercetare);
 2. Stand experimental pentru studiul şi cercetarea proceselor termo –hidraulice şi a echipamentelor din sistemele frigorifice, de aer condiţionat şi pompe de căldură, PN II Capacitati / Contract 14:11.09.2007 (Director proiect);
 3. Tehnologie neconventională de conversie a energiei solare în instalaţii frigorifice, pentru climatizare. Program national MENER Contract 218/24.09.2002, Contract UTCB nr. 317/2002 (Director proiect);
 4. Cercetări privind utilizarea amoniacului ca agent ecologic în sisteme frigorifice cu generatoare de gheată binară şi acumulare de frig. Program national RELANSIN, Contract UTCB nr. 122/ 1999 (membru în echipa de cercetare);
 5. Cercetări privind îmbunătăţirea performanţelor termice la izolaţia construcţiilor frigorifice existente”. Stabilirea tehnologiei de reparaţie a  izolaţiei construcţiilor frigorifice existente. 1991-1993, Institutul de Chimie Alimentara Bucuresti. Programul ORIZONT 2000, Beneficiar: MCT (aplicat la Antrefrig Bucuresti) (membru în echipa de cercetare);
 6. Cercetări privind reglarea puterii frigorifice prin utilizarea de cuplaje electromagnetice la acţionarea compresoarelor. Program national RELANSIN, Contract UTCB nr. 1212 / 12.02.2001 (membru în echipa de cercetare);
 7. Ice – Slurry as a Working Fluid in Small Capacity Air Conditioning Systems. Grant in Aid ASHRAE. Beneficiar : American Society Of Heating, Refrigerating & Air– Conditioning Engineers, Inc.. Proiect international, Contract UTCB nr. 6331: 2003 (membru în echipa de cercetare)
 8. Utilizarea pompelor de caldura cu absorbtie in sectoarele industrial si rezidential. Beneficiar Ministerul Economiei şi Comerţului Proiect din Planul Sectorial, Contract UTCB : nr. 5556:2006 (membru în echipa de cercetare)
 9. Sisteme frigorifice cu compresie mecanica de puteri foarte mici pentru componente microelctronice. Grant CNCSIS COD 1146, Contract UTCB nr. 27652 / 2005 (membru în echipa de cercetare)
 10. Gheaţa binară – soluţie alternativă, energetic şi ecologic, în climatizarea de confort. Grant CNCSIS 2007÷2008: Contract UTCB: GR19/2007, (membru în echipa de cercetare)
 11. Utilizarea surselor regenerabile de energie solara la climatizarea spatiilor. Programului National PN II Idei, Contract nr. 632/2009; Contract UTCB: (145/2009), (membru în echipa de cercetare).

Linkuri cercetare

Google Scholar Research Gate Researcher Id

 
Skip to content