Prof. univ. dr. ing. Anton ANTON

Date de contact

E-mail: anton@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Absolvent cu diploma de merit in 1972, al secției de Mașini Hidraulice din cadrul Facultatii de Mecanica al Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timișoara. Cariera in invatamantul superior a Prof. Dr. Ing. Anton Anton a început in 1972, ca asistent la Institutul de Constructii din Bucuresti. Trecand prin toate treptele academice, devine in 1995 profesor universitar.

Este membru titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, European Academy of Sciences and Arts, Asociaţia Română a Apei, International Urban Fellows Association (IUFA). Este coautor a 7 carti din care una premiata cu premiul „Anghel Saligny” de către Academia Romana, a 80 de articole, a 4 brevete de invenție si a condus peste 125 de contracte de cercetare.

A fost Ministru al Educației, Cercetării si Tineretului, Președinte al Autoritatii Naționale pentru Cercetare Științifica, Secretar de Stat responsabil cu cercetarea in Ministerul Educației, Cercetării si Tineretului, preşedinte a Comisiei de ştiinţe inginereşti a CNCSIS, preşedinte al IUFA, IWA Fellow.
A inițiat si coordonat elaborarea Strategiei Naționale pentru Cercetare Dezvoltare si Inovare, a inițiat si coordonat elaborarea Planului National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare II.

A realizat reforma sistemului de Cercetare, Dezvoltare si Inovare din Romania in perioada 2005 – 2008, aducând aceasta activitate la poziția si prestigiul pe care îl merita.

Conduce din 2008 pana in 2012, activitatea de Cercetare, Dezvoltare si Inovare din Universitatea Tehnica de Construcții București, in calitatea de prorector. Din 2012 este Președintele Senatului Universitatii Tehnice de Construcții București.

Este vicepreședinte al Asociației Romane a Apei, la a cărei creare a participat activ. Este consultantul a numeroase Companii de Apa din tara in domeniul rețelelor si stațiilor de pompare.

DOMENII DE EXPERTIZĂ :

PROGRAME DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ PROPUSE:

Linkuri

Google Scholar    Research Gate    Researcher Id

Teme de cercetare doctorală

Teme de cercetare doctorală 2018-2019

Skip to content