Prof. univ. dr. ing. Anton CHIRICĂ

Date de contact

E-mail: antonchirica@gmail.com

Curriculum Vitae

Vezi CV

Anton Chirică a absolvit Facultatea de Căi ferate, Drumuri şi Poduri din cadrul Institutului de Construcţii Bucureşti (cu denumirea actuală de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti – UTCB) în anul 1976, în domeniul de specializare Căi Ferate, Drumuri şi Poduri. În 1991 a devenit Doctor inginer cu specialitatea Geotehnică şi Fundaţii, în cadrul UTCB. Mai apoi, a urmat cursuri de specializare prin programul TEMPUS în cadrul următoarelor instituţii de învăţământ: Universitatea „Federico II” din Napoli şi Politehnica din Torino, Italia (1993), Universitatea Tehnică din Londra, Anglia şi ENPC din Paris, Franţa (1994), J.E.N. la Politehnica din Torino, CESNET la ISMES Bergamo, Italia şi Colegiul Tehnic din Darlington, Anglia (1996). Din 1997, deţine certificate de atestare ca expert tehnic, respectiv ca verificator de proiecte în toate domeniile (Af), emise de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.

În prezent, ocupă funcţia de Profesor universitar în cadrul Facultăţii de Căi ferate, Drumuri şi Poduri, UTCB, fiind şi conducător de doctorat în cadrul aceleiaşi instituţii. Lucrări elaborate: peste 90 de lucrări ştiinţifice, articole şi prezentări în cadrul conferinţelor naţionale şi internaţionale, peste 10 cărţi şi monografii în domeniul geotehnicii şi fundaţiilor, peste 100 de expertize tehnice pentru beneficiari din ţară şi străinătate.

Anton Chirică este membru al următoarelor organizaţii: Societatea Română de Geotehnică şi Fundaţii (S.R.G.F.), Societatea Internaţională de Geotehnică şi Fundaţii (I.S.S.M.F.E.), Societatea Română de Tuneluri, Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri din România, Societatea Română de Geosintetice, Societatea Internaţională de Geosintetice.

Linkuri

Google Scholar    Research Gate    Researcher Id

Teme de cercetare doctorală

Teme de cercetare doctorală 2018-2019

Skip to content