Prof. univ. dr. ing. Carmen RĂCĂNEL

Date de contact

E-mail: carmen.racanel@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

A finalizat studiile universitare la Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri din cadrul Institutului de Construcţii Bucureşti (I.C.B.), actualmente Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti în anul 1993.

A participat în colectivul de realizare/revizuire a 5 normative tehnice din domeniul rutier:

Ȋn anul 2006 a obţinut atestarea profesională de verificator proiecte atestat M.L.P.A.T. iar în anul 2011 pe cea de expert tehnic atestat M.L.P.A.T. în domeniile: Construcţii drumuri şi piste de aviaţie (A4 – Rezistenţă mecanică şi stabilitate, B2 – Siguranţă în exploatare) şi toate domeniile D.

Domenii de expertiză: Specialist ȋn proiectarea şi construcţia drumurilor, structuri rutiere, materiale rutiere, siguranţă rutieră, utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator din domneniul rutier

Descriere activități de cercetare

În anul 2002 a obţinut titlul de doctor în domeniul Inginerie Civilă, specialitatea Drumuri şi Aeroporturi la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti cu lucrarea “Efectele din fluaj şi oboseală asupra comportării mixturilor asfaltice” iar din anul 2017 este conducător de doctorat, obţinând atestatul de abilitare în ramura de ştiinţă Inginerie Civilă, domeniul de studii universitare de doctorat Inginerie Civilă şi Instalaţii la aceeaşi universitate cu lucrarea “Studiul comportării mixturilor asfaltice. Cercetări şi rezultate”.

Are două brevete de invenţie:

În prezent este profesor univ. dr.ing. şi director de departament (Drumuri, Căi Ferate şi Materiale de Construcţie) în cadrul Facultăţii de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri din Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti din anul 2015.

În cadrul Laboratorului de Drumuri din U.T.C.B. (autorizat I.S.C.), în perioada 2004 – 2008 a fost responsabil de profil „mixturi asfaltice” iar acum este responsabil cu calitatea (2008 – în prezent). A fost responsabil de contract pentru un număr de 3 granturi (CEEX, PNII):

şi 50 contracte de cercetare şi prestări servicii şi membru în echipa de cercetare pentru un număr de 6 granturi (AMTRANS, CEEX):

şi peste 60 contracte de cercetare şi prestări servicii cu terţi.

Linkuri

Google Scholar    Research Gate    Researcher Id

Teme de cercetare doctorală 2023 – 2024

 
Skip to content