Prof. univ. dr. ing. Dan STEMATIU

Date de contact

E-mail: stematiu@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Linkuri

Google Scholar    Research Gate    Researcher Id

Teme de cercetare doctorală 2023 – 2024

La dimensionarea şi verificarea structurilor se evaluează starea de efort indusă de încărcări şi se analizează măsura în care eforturile pot fi preluate de structură fără fisuri, cedări locale sau deformaţii excesive. Influenţa deformabilităţii terenului de fundare este semnificativă în cazul structurilor masive, aşa cum sunt barajele, dar nu numai, la care ampriza este mare şi eforturile se transmit de la structură în adâncimea terenului. Utilizarea metodelor de calcul elementare, bazate pe ipoteza rezemării pe un orizont infinit rigid conduce la erori  inacceptabile.

În ultima perioadă, în domeniul barajelor s-a impus evident analiza şi managementul riscului ca element de evaluare şi control al siguranţei. Analiza şi evaluarea riscului permite explicitarea particularităţilor lucrării, atât din punctul de vedere al mecanismelor de cedare cât şi al consecinţelor cedării, iar în final evidenţiază necesitatea unor eventuale intervenţii structurale sau nonstructurale care să aducă lucrarea la nivelul exigenţelor impuse de practica inginerească.

Abordarea probabilistă a siguranţei creează premizele analizei şi evaluării riscului, definit ca produs între probabilitatea de apariţie a unui eveniment advers şi mărimea consecinţelor în cazul în care evenimentul advers se produce. Dacă evenimentul advers este ruperea unui baraj, consecinţele pot fi atât economice, cât şi pierderi de vieţi omeneşti. Riscul exprimat sub forma ratei aşteptate a pierderilor de vieţi omeneşti constituie un subiect care preocupă atât inginerii, cât şi societatea civilă şi autorităţile. Reducerea acestui risc la limita raţional posibilă, asigurată de resursele disponibile ale societăţii, este o obligaţie nu numai legală dar şi morală. Riscul exprimat sub forma ratei aşteptate a pagubelor materiale este la rândul lui supus controlului, de această dată pe baza unor decizii care vizează echilibrul raţional între costuri şi economicitate.

Pentru barajele aflate în exploatare baza managementului siguranţei o asigură urmărirea comportării în timp a acestora şi evaluările periodice ale siguranţei. Acestea din urmă trebuie să confirme că barajele sunt sigure, sau, după caz, să identifice deficienţele de siguranţă şi să declanşeze măsuri operative de stopare a evoluţiei către rupere.

Skip to content