Prof. univ. dr. ing. Ioan BICA

Date de contact

E-mail: ioan.bica@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Dl. Dr. Ioan Bica este profesor la Departamentul de Hidraulică si Protecția Mediului al Facultății de Hidrotehnică din cadrul UTCB. Este, de asemenea, profesor asociat la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București.

Domeniile sale de competenta sunt: hidraulică, remedierea terenurilor poluate, managementul apelor subterane, epuizmente si drenaje, evaluarea impactului asupra mediului, managementul resurselor naturale.

Dr. Bica este autor a peste 85 de lucrări științifice și a 8 cărți de specialitate. Este co-autor a două brevete de invenție. Este Președinte al filialei Muntenia a Asociației Române de Mediu, Vicepreședinte al al Asociației Române a Apei, membru al Asociației Internaționale a Hidrogeologilor și membru în Consiliul de Certificare al QualityCert. Este membru al Consiliul editorial al Revistei Hidrotehnica și membru în Colegiul științific al Revistei Romaqua.

Linkuri

Google Scholar    Research Gate    Researcher Id

Teme de cercetare doctorală

Teme de cercetare doctorală 2019-2020

Skip to content