Prof. univ. dr. ing. Lidia NICULIȚĂ

Date de contact

E-mail: niculita@gmail.com

Curriculum Vitae

Vezi CV

Profesor universitar LIDIA NICULIȚĂ, este o specialistă recunoscută în domeniul ingineriei calității, a managementului calității, a problematicii măsurărilor tehnice și a analizei și propagării erorilor de măsurare, a fiabilității și mentenanței având o bogată și valoroasă operă în ceea ce privește cercetarea științifică și publicistică științifică de specialitate, astfel:

Ca absolventă a Universității Politehnice București și ca doctor în Științe Inginerești –Inginerie Industrială al aceleași universități a avut șansa să își înceapă cariera profesională în cercetare, unde a parcurs toate etapele de perfecționare până la titlul de cercetător științific principal gradul I.
La AMCSIT Politehnica București a fost director al subprogramului Centre de Excelență în Cercetare și a introdus pentru prima dată un sistem de asigurare a calității în cercetare fiind și director al Departamentului de Management al Calității.

Ca profesor la Universitatea Tehnică de Construcții București, conduce în calitate de director, Departamentul de Managementul Calității. Este expert tehnic evaluator în cadrul unor programe naționale de CDI și auditor de calitate certificat de organisme de certificare naționale și europene.
Este membră activă a mai multor asociații profesionale din domeniul ingineresc sau al calității și membru fondator al unora dintre acestea. Face parte din colegiile de redacție al unor reviste de specialitate din domeniul calității.

Ca și conducător de doctorat a avut și are doctoranzi care s-au integrat bine în activitatea de doctorantură iar cei care au finalizat cu succes stagiile au primit titlul științific de doctor. Pentru viitorii doctoranzi le sunt sugerate teme de cercetare din tematicile prezentate de Prof. Lidia Niculiță ca fiind fezabile pe specializarea de Ingineria Calității pe care se întinde zona de competență și de expertiză proprie.

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id

Teme de cercetare doctorală

Teme de cercetare doctorală 2018-2019

 
Skip to content