Prof. univ. dr. ing. Loretta-Giulia BATALI

Date de contact

Centrala: 021 242.12.08/221

E-mail: loretta.batali@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Giullia Loretta Batali a absolvit Facultatea de Hidrotehnică din cadrul UTCB în anul 1990 în domeniul de specializare Construcţii Hidrotehnice. A obţinut Diploma de Studii Aprofundate în 1993 şi ulterior titlul de Doctor în Ştiinţe Tehnice în 1997 la INSA Lyon Franţa.

Din 2004 este verificator de proiecte în domeniul Af – Rezistenţa şi stabilitatea terenului de fundare şi interacţiunea cu structurile îngropate, iar din 2012 expert tehnic în domeniul Af.

Are o bogată activitate tehnică de elaborare a studiilor geotehnice, investigaţii geotehnice, proiectare şi consultanţă geotehnică, verificare şi expertizare, precum şi de elaborare a reglementărilor tehnice din domeniu.

Domenii de expertiză: geotehnică, fundaţii, lucrări de susţinere, lucrări de îmbunătăţire a terenului, geotehnica mediului, geosintetice, deşeuri

Activitate tehnică :

Studii geotehnice pentru diverse investiţii publice şi private (cca 200), printre care se pot enumera:

Proiecte tehnice de lucrări de susţinere a excavaţiilor, depozite de deşeuri ecologice pentru deşeuri menajere şi industriale, închideri de depozite existente, lucrări ce înglobează materiale geosintetice, lucrări de consolidare a terenurilor de fundare, printre care se pot menţiona :

Verificări tehnice proiecte – exigenţa Af : studii geotehnice, proiecte fundaţii antene GSM, incinte pentru excavaţii adânci, structuri de sprijin din pământ armat cu materiale geosintetice, depozite de deşeuri care implică utilizarea de materiale geosintetice, fundaţii, dintre care se pot exemplifica :

Expertize tehnice exigenţa Af:

Elaborator reglementări tehnice:

Descriere activități de cercetare

Giullia Loretta Batali a absolvit Facultatea de Hidrotehnică din cadrul UTCB în anul 1990 în domeniul de specializare Construcţii Hidrotehnice. A obţinut Diploma de Studii Aprofundate în 1993 şi ulterior titlul de Doctor în Ştiinţe Tehnice în 1997 la INSA Lyon Franţa, cu o teză de doctorat intitulată  „Utilizarea geocompozitelor bentonitice la depozitele de deşeuri”, pentru care a obţinut menţiunea cea mai înaltă (très honorable avec les félicitations du jury).

Este profesor universitar din anul 2008, iar din 2010 este conducător de doctorat în Inginerie civilă şi instalaţii, specializarea Geotehnică şi Fundaţii.

Activează în cadrul Departamentului de Geotehnică şi Fundatii, Centrul de cercetare în Ingineria Geotehnică.

Este din 2017 Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din UTCB.

Principalele direcții de cercetare: Geotehnica mediului (depozite de deşeuri, geosintetice, hazarde naturale şi antropice), Structuri de sprijin şi de fundare, Pământuri nesaturate

A condus 4 granturi de cercetare în calitate de director (2 internaţionale şi 2 naţionale), presum şi alte 2 proiecte câştigate prin competiţie. A participat ca membru în echipă la 7 proiecte internaţionale şi 14 prooiecte naţionale.

A publicat 9 cărţi de specialitate şi peste 100 de articole publicate în reviste de specialitate, volumele unor congrese, conferinţe internaţionale şi naţionale.

Granturi obţinute prin competiţie – Director de proiect :

Internaţionale:

Naţionale:

A coordonat 7 teze de doctorat finalizate şi mai are în curs de coordonare alte 6, pe subiecte precum :

Linkuri

Google Scholar    Research Gate    Researcher Id

Teme de cercetare doctorală 2023 – 2024

Skip to content