Prof. univ. dr. ing. Oana LUCA

Date de contact

Tel.: 021.242.12.08

E-mail: oana.luca@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

A absolvit Facultatea de Construcții Civile, industriale și Agricole din Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB) în anul 1992. Este absolventă a Școlii de Înalte Studii Postuniversitare de Urbanism și Restaurarea Monumentelor din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu (UAUIM) din 1996, a primit în 2002 titlul de doctor în inginerie civilă la UTCB iar în anul 2017 a obținut atestatul de abilitare în Inginerie civilă.

În prezent este profesor la Departamentul Construcții Civile, Inginerie Urbană și Tehnologie și membru al Centrului de Cercetare Ingineria Apelor Subterane.

A participat la elaborarea de planuri de urbanism și amenajarea teritoriului precum și de strategii de dezvoltare urbană pentru localități urbane și rurale. A fost coordonator și membru în echipă pentru realizarea și implementarea de proiecte finanțate prin programe europene în domeniile urbanismului și amenajării teritoriului, sănătății, creșterii capitalului uman,  achizițiilor, managementului deșeurilor, transportului și mobilității durabile, energiei durabile. A elaborat și coordonat numeroase ghiduri pentru solicitanți, evaluatori, beneficiari și manuale operaționale pentru comunități. Este auditor de mobilitate urbană și expert evaluator pentru proiecte de infrastructură și cercetare dezvoltare inovare.

Domenii de expertiză: consultanță de specialitate în domeniul ingineriei urbane și dezvoltării regionale:

Descriere activități de cercetare

Proiecte de cercetare:

Coordonator național al Acțiunii COST WISE ACT 16222 ’’Impactul și evaluarea scenariilor privind transportul autonom și conectat’’.

Coordonator al proiectului ’’Strategii urbane de eficienţă energetică’’, finanţat de URBACT II.

Responsabil UTCB pentru proiectul ’’Promovarea şi sprijinirea comunităţii de cercetare din România pentru participarea la PC7’’, finanţat de MEC prin CEEX

Responsabil UTCB pentru proiectul ’’Utilizarea tehnologiei GIS şi a metodelor matematice (metoda Electre – decizii în condiţii de certitudine) ca suport al politicilor de dezvoltare regională agreate de Uniunea Europeană. Studiu de caz în cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud – Vest OLTENIA – ROT’’  finanţat de MEC prin programul AMTRANS

Responsabil UTCB pentru proiectul  ’’Constituirea băncii de date spaţiale dunărene româneşti în vederea stimulării dezvoltării regionale şi cooperării transfrontaliere conform reglementărilor Uniunii Europene privind bazinul Main–Rin-Dunare-Marea Neagră (INFODUNĂREA) ’’, finanţat de MEC prin programul AMTRANS.

Membru în echipele proiectelor de cercetare:

Domenii de cercetare: dezvoltarea durabilă a orașelor, energia durabilă, transportul autonom și conectat, transportul durabil, orașul inteligent, dezvoltare regională, infrastructura urbană și regională

Linkuri cercetare

Google Scholar Research Gate Researcher Id

———————————————————–

Teme de cercetare doctorala 2024 – 2025

Evaluarea impactului interacțiunii dintre apa subterană și planificarea urbană

Strategii pentru planificarea și utilizarea durabilă a spațiului subteran urban

Sănătatea orașelor și schimbările climatice: impact, adaptare și atenuare

Skip to content