Prof. univ. dr. ing. Petre DRAGOMIR

Date de contact

E-mail: petreiuliu.dragomir@gmail.com

Curriculum Vitae

Vezi CV

Petre Iuliu DRAGOMIR a absolvit Facultatea de Căi Ferate , Drumuri, Poduri şi Geodezie, secţia Geodezie din cadrul Institutului de Construcţii Bucureşti (azi Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti –UTCB)în anul 1971. A obţinut titlul de doctor în ştiinţe tehnice în anul 1988, în cadrul UTCB cu teza de doctorat intitulată “Asigurarea topo-geodezică a montajului utilajului tehnologic”

În prezent profesor universitar, director al Departamentului de Topografie şi Cadastru din cadrul Facultăţii de Geodezie – UTCB.

Activitatea ştiinifică a fost orientată spre:

Este conducător ştiinţific de doctorat, sub îndrumarea sa fiind finalizatea 14 teze de doctorat.

Este autor a peste 50 lucrări elaborate şi / sau publicate (manuale universitare, lucrări publicate în reviste de specialitate, lucrări prezentate la conferinţe, relevante pentru activitatea didactică şi de cercetare în domeniul geodeziei şi a coordonat, în calitate de responsabil de lucrare, realizarea a peste 30 de contracte de cercetare ştiinţifică (din care două granturi), de proiectare sau de prestări de servicii.

A deţinut funcţiile de prodecan al Facultăţii de Geodezie şi şef al Catedrei de Topografie şi Cadastru. Este membru: al Senatului UTCB – preşedinte al Comisiei de învăţămînt, al Consiliului Facultăţii de Geodezie şi al Biroului de conducere al Departamentului de Topografie şi Cadastru. Este persoană fizică autorizată A.N.C.P.I. pentru efectuarea şi verificarea lucrărilor în domeniile Cadastrului, Geodeziei, Fotogrametriei si Cartografiei.

A activat în calitate de consultant în cadrul proiectului Băncii Mondiale privind Introducerea cadastrului general şi înregistrarea terenurilor in România, ca şi în cadrul Oficiului Naţional de cadastru , Geodezie şi Cartografie (ONCGC)/ Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) îndeplinind funcţiilele de Director general al Direcţiei de Geodezie şi Cadastru ONCGC, Director general adjunct ANCPI, Director al Direcţiei de Geodezie şi Cartografie ANCPI, efectuând servicii de analiză şi consultană tehnică în vederea:

A mai activat în calitate de profesor asociat la Universitatea Tehnică a Moldovei – Chişinau, profesor asociat la Universitatea Oradea, cadru didactic asociat la Institutul de Arhitectura Ion Mincu – Bucureşti.

Este membru al Uniunii Geodezilor din Romania (secretar 1993 – 1997, preşedinte al comisiei de topografie inginerească, preşedinte al comisiei de cadastru), membru al Societãtii Române de Fotogrammetrie şi Teledetectie.

Linkuri

Google Scholar    Research Gate    Researcher Id

Teme de cercetare doctorală

Skip to content