Prof. univ. dr. ing. Virgil FLORESCU

Date de contact

Centrala: 021 315.82.00/129

E-mail:

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

A absolvit Universitatea Politehnică din Bucureşti, Facultatea de Tehnologia Construcţiilor de Maşini, specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini, în anul 1988. 

Expert tehnic judiciar in domeniul Tehnologia Construcţiilor de Maşini 

Expert tehnic extrajudiciar in domeniul ISCIR atat pentru instalatii de ridicat (IR) cat si pentru instalatii sub presiune (IP) 

Atestat ISCIR ca personal tehnic de specialitate  RADT I/A/P, RADTE (IR si IP) 

Autorizat in domeniul ISCIR pentru activitati de avizare documentatie tehnica, proiectare si verificari tehnice in utilizare (expertize) pentru: 

Verificator sectorial pentru : 

Descriere activități de cercetare

A obtinut titlul de doctor inginer in anul 2000 la Academia Romana, Institutul de Mecanica Solidelor in domeniul Inginerie mecanica cu teza având titlul: „Contribuții privind studiul uzării suprafețelor plane prin modelare cu o cupla stift cilindric pe disc” S-a abilitat in domeniul inginerie mecanica in anul 2022 cu teza intitulata „ Cercetări mecanice avansate privind studiul comportamentului structurilor cu grad de risc în exploatare precum și aplicații în biomecanică” In prezent este profesor universitar in cadrul Departamentului de Mașini și Tehnologii a Avansate in Constructii din Facultatea de Inginerie Mecanica si Robotica in Constructii si membrul al Centrului de cercetare Ingineria Echipamentelor Tehnologice in Constructii Referent pentru jurnale MDPI.

Domenii de cercetare: tribologie, biomecanica, structuri mecanice

Linkuri

Google Scholar Research Gate

Teme de cercetare doctorală 2023-2024

Skip to content