Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin VĂCĂREANU

Date de contact

Tel. (cabinet): 021 242.11.61

Fax: 021 242.02.72 / 021 242.07.81;

Centrala: 021 242.12.08/134;

E-mail: radu.vacareanu@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV – ro

Vezi CV – en

Radu Văcăreanu graduated Civil Engineering in 1991 from the Technical University of Iasi, Romania. He got his Ph.D. from the Technical University of Civil Engineering of Bucharest (UTCB) in 1999 in the field of seismic risk assessment. Currently, he is Professor of Structural Reliability and Seismic Risk Analysis at UTCB. Radu Văcăreanu is Vice-President of the European Association for Earthquake Engineering (EAEE), National Delegate of Romania at the International Association for Earthquake Engineering (IAEE) and Executive President of the National Commission for Earthquake Engineering of Ministry of Development, Public Works and Administration of Romania. In between 2002 and 2008 he served as the director of the National Centre for Seismic Risk Reduction, implementing the JICA (Japan Technical Cooperation Agency) Project on Seismic Risk Reduction for Buildings and Structures in Romania. Radu Văcăreanu participated in international projects and coordinated national projects aiming at seismic risk reduction. He published numerous papers in peer-reviewed journals and international conferences proceedings. His research interest covers mainly the seismic hazard, fragility and risk analyses. Since March 2016 he is Rector of the Technical University of Civil Engineering of Bucharest.

Radu Văcăreanu a absolvit în 1991 Facultatea de Construcții din Iași. Studiile doctorale în domeniul evaluării riscului seismic, finalizate în 1999, au fost parcurse la Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB). În prezent, este profesor de siguranța construcțiilor la UTCB. Radu Văcăreanu este vicepreședinte al Asociației Europene de Inginerie Seismică (EAEE), delegat național al României la Asociația Internațională de Inginerie Seismică (IAEE) și președinte executiv al Comisiei Naționale de Inginerie Seismică din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. În perioada 2002-2008 a fost directorul Centrului Național de Reducere a Riscului Seismic, implementând Proiectul JICA (Agenția de Cooperare Tehnică a Japoniei) privind reducerea riscului seismic la clădiri și structuri în România. Radu Văcăreanu a participat la proiecte internaționale și a coordonat proiecte naționale care vizează reducerea riscului seismic. A publicat numeroase lucrări în jurnale și conferințe internaționale. Din martie 2016 este rectorul Universității Tehnice de Construcții București.

Linkuri

Google Scholar    Research Gate    Researcher Id

Teme de cercetare doctorală

Teme de cercetare doctorală 2018-2019