Ș. l. dr. ing. Claudia PETCU

Date de contact

Tel. (centrala): 021.242 12 08 / 142;

E-mail: claudia.petcu@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

A absolvit Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri în anul 2006 și studii aprofundate specializarea Ingineria Autostrăzilor și Aeroporturilor în anul 2007. 

Din anul 2022 este Verificator de proiect pentru subdomeniile de atestare tehnico-profesională: A4.1, B2.1, D2.1 – Rezistență mecanică și stabilitate, Siguranță și accesibilitate de exploatare, Igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru drumuri(inclusiv podețe) și piste aeroportuare.

A participat la elaborarea/ revizuirea normativelor: „Normativ privind lucrările de întreținere pentru remedierea degradărilor la îmbrăcămiți rutiere bituminoase pe drumurile nationale reabilitate, ind. 576”, „Normativ pentru întreținerea drumurilor nationale pe criterii de performanta, ind. 599”, „Normativ pentru proiectarea și execuția parcajelor pentru autoturisme, ind. NP 024”.

Descriere activități de cercetare

A obținut titlul de doctor, acordat de Universitatea Tehnică de Construcții București, în anul 2012 în domeniul ingineriei civile cu teza de doctorat, cu titlul: “Mixturi bituminoase aeroportuare supuse încărcărilor repetate”.     

În prezent este Șef lucrări în cadrul Departamentului de Drumuri, Căi ferate și Materiale de Construcții, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri și membru în Centrul de Cercetare Drumuri și Aeroporturi.

A făcut parte din echipa în peste 60 de contracte de cercetare.

Domenii de cercetare: drumuri și aeroporturi.

Linkuri

Google Scholar Research Gate ResearcherId

Skip to content