Ș. l. univ. dr. ing. Eugen LOZINCĂ

Date de contact

Tel. :

E-mail: eugen.lozinca@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

A absolvit Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole specializarea CCIA în anul 2000 și studii aprofundate specializarea Ingineria Structurilor de Construcții în anul 2001. Din anul 2011 este Verificator de proiecte pentru domeniul A1 – Construcții civile, industriale, agrozootehnice cu structură din beton, beton armat, zidărie și lemn. Iar din anul 2012 este Expert tehnic pentru domeniul A1 A coordonat și contribuit la realizarea a numeroase proiecte de rezistență pentru structuri multietajate ale unor clădiri rezidențiale, de birouri, hoteluri, spații comerciale, săli polivalente și stadioane. A verificat tehnic sute de proiecte de structuri și a expertizat tehnic zeci de clădiri și construcții existente din domeniul A1, inclusiv din punct de vedere al vulnerabilității la acțiuni seismice. A participat la revizuirea integrală a reglementărilor tehnice din domeniul construcțiilor privind proiectarea seismică a clădirilor noi (P100-1), evaluarea seismică a clădirilor existente (P100-3), proiectarea construcțiilor cu pereți structurali de beton armat (CR 2-1-1.1) și a coordonat elaborarea reglementării tehnice ”Metodologie de evaluare vizuală rapidă a clădirilor, Indicativ RTC 10 – 2022”.

Domenii de expertiză: structuri din beton armat, beton precomprimat și zidărie; soluții moderne de consolidare a clădirilor vulnerabile seismic prin introducerea unor sisteme de disipare a energiei și prin izolarea bazei construcțiilor; utilizarea betonului de înaltă rezistență; soluții moderne de conectare în elemente de beton, beton armat și zidărie Poate oferi servicii specializate de:

Descriere activități de cercetare

A obținut titlul de doctor acordat de Universitatea Tehnică de Construcții București în anul 2010 în domeniul ingineriei civile cu teza de doctorat cu titlul: „Cercetări privind comportarea și calculul conectorilor cu rol structural și utilizarea lor la consolidarea construcțiilor vulnerabile seismic”.

A participat la realizarea a numeroase programe de încercări experimentale pe stâlpi de beton armat, pereți de zidărie, contravântuiri metalice, stâlpi prefabricați de beton armat sau elemente din lemn în cadrul laboratorului de încercări structurale ale Centrul de Cercetare Reducerea Riscului Seismic (CCERS) și la programe de evaluare a performanțelor echipamentelor moderne de încercări nedistructive NDT (Non Destructive Testing) pentru identificarea defectelor și avariilor din elementele de beton armat în cadrul laboratorului Centrului de Cercetare pentru Structuri din Beton (CCSB).

Este interesat de cercetarea experimentală și analitică a comportării structurilor din beton armat și zidărie la acțiuni seismice, de utilizarea unor soluții moderne de consolidare a clădirilor vulnerabile seismic prin introducerea unor sisteme de disipare a energiei și prin izolarea bazei construcțiilor și de comportarea elementelor realizate cu beton de înaltă rezistență la solicitări ciclice de tip seismic.

Linkuri cercetare

Google Scholar    Research Gate    Researcher Id

 
Skip to content