Ș.l. univ. dr. ec. ing. Raluca Ioana GRASU

Date de contact

Tel.: 021 242.12.08/203

E-mail: raluca.grasu@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Descriere activități de cercetare

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id

 
Skip to content