Ș. l. univ. dr. ing. Adrian ANDRONIC

Date de contact

Telefon:-

Centrala: 021 242.12.08/151

E-mail: adrian.andronic@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Andronic Adrian a absolvit Facultatea de Inginerie în Limbi Străine în anul 2010 cu specializarea Inginerie Civilă. A absolvit cursurile Masterului de Inginerie Geotehnică organizate de Facultatea de Hidrotehnică în anul 2012. A obținut titlul de Doctor în domeniul Inginerie Civilă în anul 2013 cu calificativul Excelent (Summa cum laude) în cadrul Universității Tehnice de Construcții București.

Din anul 2020 este verificator de proiecte exigența Af și din anul 2016 este diriginte de șantier domeniul 2.2.

Domenii de expertiză: geotehnică, fundații, lucrări de susținere, lucrări de îmbunătățire a terenului.

Activitate tehnică: consultanță, verificare tehnică, membru în diferite echipe de expertiză, proiectare, dirigenție de șantier

Descriere activități de cercetare

Principalele direcții de cercetare: Aplicații ale Metodei Elementului Finit în Ingineria Geotehnică, Modele constitutive, Remote Sensing, Alunecări de teren

A participat la 1 proiect de cercetare internațional finanțat de Agenția Spațială Europeană și 2 proiecte naționale finanțate de Agenția Spațială Romană, precum și la mai multe proiecte naționale destinate studenților UTCB.

A publicat 2 cărți de specialitate și peste 30 de articole în reviste de specialitate precum și în volumele conferințelor internaționale și naționale.

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id

 
Skip to content