Ș.l. univ. dr. ing. Adrian Nicolae SANDU

Date de contact

Tel.: 021 252.42.80 / 146

E-mail: adrian.sandu@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Descriere activități de cercetare

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id

Skip to content