Ș.l. univ. dr. ing. Ana Maria GANEA

Date de contact

Tel.: 021 242.12.08/203

E-mail: ana-maria.ganea@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Descriere activități de cercetare

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id

Skip to content