Ș.l. univ. dr. ing. Aristia Ioana POPOVICI

Date de contact

Centrala: 021 315.82.00/137

E-mail: ioana.popovici@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

A absolvit Facultatea de Utilaj Tehnologic din cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti în anul 2008 şi studii aprofundate specializarea Ingineria Recuperării şi Reciclării Materialelor de Construcţii în anul 2009.

Domenii de expertiză: evaluarea forţelor de frecare şi a uzurii componentelor sistemelor mecanice şi hidraulice ale utilajelor de construcţii; evaluarea uzurii pompelor de extracţie; proiectarea utilajelor tehnologice pentru construcţii şi pentru colectarea şi recuperarea materialelor de construcţii; analiza vibraţiilor şi zgomotelor sistemelor mecanice

Descriere activități de cercetare

A obţinut titlul de doctor în ştiinţe inginereşti, acordat de către Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti în anul 2012, în domeniul inginerie mecanică, cu teza de doctorat cu titlul “Contribuţii la studiul efectelor uzării asupra performanţelor sistemelor hidraulice de reglare automată”.

În prezent este şef lucrări la Departamentul de Maşini şi Tehnologii Avansate în Construcţii din cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Robotică în Construcţii şi îşi desfăşoară activitatea de cercetare în cadrul centrului de cercetare Ingineria Echipamentelor Tehnologice în Construcții.

A participat ca responsabil de proiect sau membru în echipă în următoarele proiecte:

Domenii de cercetare: analiza proceselor de frecare si uzare caracteristice sistemelor mecanice, hidraulice si din industria de extractie a petrolului; studii privind utilizarea energie alternativa “verde” pentru acţionarea utilajelor.

Linkuri cercetare

Google Scholar Research Gate Researcher Id

 
Skip to content