Ș. l. univ. dr. ing. Carmen VLAD

Date de contact

Tel. ( centrală ): 021.242.12.08 / 285

E-mail: acarmen.vlad@yahoo.com

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Sunt absolventă a Facultății de Hidrotehnică din Universitatea Tehnică de Construcții București , Secţia Inginerie Sanitară şi Protecţia Mediului, promoția 1997. În anul 1998 am absolvit cursurile de studii aprofundate din cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti, Facultatea de Hidrotehnică, specializarea Optimizarea lucrărilor edilitare. În 2011 am obținut titlul de doctor în domeniul Inginerie Civilă cu lucrarea: ” Procese şi tehnologii pentru controlul conţinutului de azot din apă „.

Din 1999 activez în cadrul Facultății de Hidrotehnică din UTCB, ocupând în prezent funcția de de șef lucrări, în cadrul Departamentului de Hidraulică, Edilitate și Protecția Mediului.

Am participat la elaborarea  proiectelor de cercetare privind procesele și tehnologiile de epurare a apelor uzate urbane și industriale.

Am fost membru în echipa de revizuire a normativului NP 133-2022 „Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare ale localităţilor”.

Domenii de expertiză: procese și tehnologii privind epurarea apelor uzate, operarea stațiilor de epurare a apelor uzate.

Descriere activități de cercetare

În anul 2011 am obținut titlul de doctor în domeniul Inginerie Civilă cu lucrarea: ” Procese şi tehnologii pentru controlul conţinutului de azot din apă „.

Am fost membru în echipele de realizare a următoarelor proiecte de cercetare:

Domenii de interes: procese și tehnologii de epurare avansată a apelor uzate.

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id

Skip to content