Ș. l. univ. dr. ing. Constantin Ştefan ARDELEAN

Date de contact

Tel.: 021 242.12.08 / 274

E-mail: stefan.ardelean@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Ardelean Constantin Ștefan a absolvit Facultatea de Geografie și Geologie, secția Inginerie Geologică şi Geofizică din cadrul Universității Al. I. Cuza, Iaşi în anul 1994 și Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole, specializarea CCIA din UTCB în anul 2004. A obţinut titlul de Doctor în domeniul „Inginerie Civilă” în 2011.

Din 2020 este verificator de proiecte în domeniul Af – Rezistenţa mecanică şi stabilitatea masivelor de pământ, a terenului de fundare şi a interacţii cu structurile îngropate.

Are o bogată activitate tehnică de elaborare a studiilor geotehnice, investigaţii geotehnice, proiectare şi consultanţă geotehnică, verificare, precum şi de elaborare a reglementărilor tehnice din domeniu.  

Domenii de expertiză: geotehnică, fundaţii, lucrări de susţinere, lucrări de îmbunătăţire a terenului.

Activitate tehnică : 

Elaborator reglementări tehnice: 

Descriere activități de cercetare

Ardelean Constantin Ștefan a absolvit Facultatea de Geografie și Geologie, secția Inginerie Geologică şi Geofizică din cadrul Universității Al. I. Cuza, Iaşi în anul 1994 și Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole, specializarea CCIA din UTCB în anul 2004. A obţinut titlul de Doctor în domeniul „Inginerie Civilă” în 2011, cu titlul “Sisteme de ancoraje în teren pentru clădiri înalte în zone seismice”.

Este șef lucrări universitar din anul 2012 în cadrul Departamentului de Geotehnică şi Fundatii și acivează în Centrul de cercetare în Ingineria Geotehnică.  

Principalele direcții de cercetare: Structuri de sprijin şi de fundare, geologie inginerească.

Grant CNCSIS GR19/2007 – Tema 4, cod 70, Cercetări teoretice şi experimentale privind evaluarea riscului asociat excavaţiilor adânci în zone urbane asupra patrimoniului construit existent – membru în echipă.

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id

 
Skip to content