Ș.l. univ. dr. ing. Corina CHIOTAN

Date de contact

Tel: 021 242.12.08 / 274

E-mail: corina.chiotan@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Absolventă a Facultății de Hidrotehnică, Drumuri şi Căi Ferate, specializarea Căi Ferate, Drumuri şi Poduri în anul 1988. Doctor în domeniul de Inginerie civilă din anul 2000. 

Membru în colectivele de elaborare/redactare a unor norme de proiectare, printre care: Anexa naţională pentru SR EN 1990/A1-2004, Eurocod: Bazele proiectării structurilor. Anexa A2: Aplicaţie pentru poduri;  Anexa naţională pentru SR EN 1998 -2004, Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţă la cutremur. Partea 2: Poduri; Normativ AND 522-2002: Instrucţiuni tehnice pentru stabilirea starii tehnice a unui pod; Normativ AND 577-2002: Normativ privind execuţia şi controlul calităţii hidroizolaţiei la poduri. 

Participare la numeroase proiecte de poduri din beton armat.

Consultanţă în domeniul podurilor din beton.

Domenii de expertiză:

Descriere activități de cercetare

Domenii de cercetare:

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id

 
Skip to content