Ș.l. univ. dr. ing. Cornel ILINCA

Date de contact

Tel. ( centrală ): 021.242.12.08 / 285

E-mail: cornel.ilinca@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Cornel Ilinca este absolvent din anul 1995 al Facultății de Îmbunătățiri Funciare, profil Construcții din cadrul USAMV, a urmat studiile aprofundate în anul 1996, în Hidroinformatică din cadrul UTCB.

A început activitatea de cercetare și proiectare în UTCB, sub coordonarea mentorului său, dl. Prof. univ. dr. Adrian Popovici (UTCB) din anul 1997, când s-a înscris la doctorat. În prezent, Cornel Ilinca este șef lucrări în cadrul Departamentului de Inginerie Hidrotehnică, Facultatea de Hidrotehnică din cadrul Universității Tehnice de Construcții București.

Cornel Ilinca a fost șef de proiecte tehnice pentru Amenajări Hidroenergetice cu puteri instalate sub 10MW, a fost șef proiect la barajul Sacherștița cu mască din beton armat (H=9 m), a fost responsabil de lucrări din partea UTCB la contracte din cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare, a participat la proiectul “Plan de Ordenamiento y control de agua en la Provincia de los Ríos Ecuador PACALORI, 2013-2015, PROMAS Universidad de Cuenca”, sub conducerea domnului Prof. univ. dr. Adrian Popovici (UTCB) și a domnului Prof. Felipe Cisneros (Universidad de Cuenca).

A participat la proiectarea construcțiilor și amenajărilor hidrotehnice din Trinidad-Tobago, Irak (Base-baraj arcuit, H=70m și Barzur-baraj de pământ, H=42 m) sub coordonarea domnului Prof. univ. dr. Adrian Popovici (UTCB).

A lucrat împreună cu domnul Prof. univ. dr. Adrian Popovici (UTCB) la elaborarea Normativului de proiectare, execuție și evaluare la acțiuni seismice a lucrărilor hidrotehnice din frontul barat NP 076-2013.

A participat la elaborarea unui Ghid de bune practici în vederea planificării şi implementării investiţiilor din sectorul microhidrocentrale, realizat de EPC în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român.

Are o largă experiență în domeniul consultanței și proiectării în domeniul Hidrologiei, Gospodăririi Apelor, Ingineriei seismice, Structurilor Hidrotehnice și Inginerie Costieră pentru Hidroelectrica, Adiministrația Națională Apele Române, Grupul Industrial Componente (GIC), MVM Energy România, Vienna Energy Forta Naturala, Alpha Construct Ind, etc.

Descriere activități de cercetare

În anul 2003, Cornel Ilinca a obținut titlul de doctor în domeniul Inginerie Civilă, cu teza de doctorat având titlul: “Aplicarea rețelelor neuronale și a modelelor statistice în supravegherea construcțiilor hidrotehnice” avându-l conducător de doctorat pe dl. Prof. univ. dr. ing. Adrian Popovici (UTCB).

Activitatea sa de cercetare se concentrează pe următoarele domenii: Hidrologie, Gospodărirea Apelor, Structuri Hidrotehnice, Inginerie seismică. Concluziile cercetărilor sunt publicate în diferite jurnale (Q2, BDI) și conferințe (ISI, BDI).

Este recenzor pentru reviste și manifestări științifice ale următoarele edituri și jurnale:

A fost expert evaluator pentru trei propuneri de granturi naționale GnaC ARUT 2023 pentru domeniul hidroenergetic.

A dezvoltat aplicații informatice în Mathcad privind calcule de rezistență mecanică și stabilitate al structurilor, calcule hidroenergetice, calcule hidrologice și hidraulice utilizate de specialiști din domeniu, inclusiv de cadre didactice universitare din țară.

Este co-autor a unei cărți de aplicații pentru studenți de Dinamică și Inginerie Seismică, împreună cu mentorul său dl. Prof. univ dr. ing. Adrian Popovici.

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id

 
Skip to content