Ș.l. univ. dr. ing. Cristian Lucian GHINDEA

Date de contact

Tel: 021 242.12.08 / 274

E-mail: cristian.ghindea@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Absolvent al Facultății de Construcții Civile, Industriale și Agricole în anul 2001. Doctor în domeniul de Inginerie civilă din anul 2009.

Membru în colectivele de elaborare/redactare a unor norme de proiectare, printre care: Ghidul pentru calculul şi proiectarea la acţiunea seismică a structurilor metalice de tip rafturi pentru prezentare şi depozitare în spaţii comerciale, indicativ GP 128-2014; Anexa naţională  și exemple de calcul pentru SR EN 1991-1-7,Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-6: Acţiuni generale -Acţiuni accidentale.

Membru în colectivele de proiectare a peste 100 de construcții civile, industriale și agricole.

Din anul 2015 este atestat ca verificator de proiecte pentru domeniile A1 – rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn pentru construcții: civile, industriale, agrozootehnice; energetice;pentru telecomunicații; pentru exploatări miniere; aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală și A2 – rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din metal, lemn și alte materiale compozite: civile, industriale, agrozootehnice; energetice; pentru telecomunicații; pentru exploatări miniere; aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală

Domenii de expertiză: proiectare construcții cu structură din beton armat, metalică sau lemn, verificator proiecte domeniile A1 și A2, activități de încercare și/sau monitorizare experimentală a structurilor și elementelor pentru construcții

Descriere activități de cercetare

Domenii de cercetare:

  1. Comportarea structurilor la acțiuni speciale (acțiunea seismică, acțiunea vântului, acțiuni accidentale, etc.)
  2. Activități de încercări experimentale în construcții:
    1. Determinarea experimentală a caracteristicilor dinamice a caracteristicilor dinamice a elementelor sau structurilor de construcții
    1. Determinări nedistructive pe elemente din beton armat
    1. Determinări de laborator pe materiale de construcții (materiale metalice, zidărie, beton, lemn)
    1. Determinări experimentale privind capacitatea de rezistență și deformabilitate a elementelor de construcții

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id

 
Skip to content