Ș. l. univ. dr. ing. Eduard DINET

Date de contact

Tel. ( centrală ): 021.242.12.08 / 285

E-mail: eduard.dinet@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Absolvent al Facultății de Hidrotehnica din UTCB (1996), obține titlul de Master of Science in Specializarea – Exploatarea lucrărilor edilitare (1997) și titlul de Doctor Inginer cu teza „Optimizarea rețelelor de distribuție din punct de vedere al calității apei” (2010).

De la finalizarea studiilor și pana în prezent participă la:

Expert Alimentari cu Apa / Expert Apa Uzata / Mediu – Colaborator. Principalele activități și responsabilități: planificare, toate fazele de proiectare, documentații de licitație, asistenta tehnică pentru: Sisteme de alimentare cu apa, Sisteme de canalizare și stații de epurare, Tratarea și gestionarea nămolului și Gestionarea deșeurilor solide.

Co-autor al „Ghidului tehnic privind reabilitarea conductelor pentru transportul apei”, co-autor al NP 133-2013 si membru în echipa de revizuire a normativului NP 133-2022 „Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare ale localităților.

Membru în echipa de organizare a Programului de studii postuniversitare de educație permanentă pentru perfecționarea profesională a adulților „OPERAREA STAȚIILOR DE TRATARE A APEI”.

Din 2016 Diriginte de șantier pentru domeniul de autorizare 6 – Construcții edilitare și de gospodărie comunală.

Din 2022 Verificator de proiect domeniul Saac.

Domenii de expertiză: sisteme de alimentare cu apa, sisteme de canalizare.

Descriere activități de cercetare

Membru în echipele proiectelor de cercetare fundamentală:

Domenii de interes: procese speciale de tratare a apei, procese de reținere/ degradare a disruptorilor endocrini din apa destinată consumului uman, evoluția calității apei în rețelele de distribuție.

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id

Skip to content