Ș.l. univ. dr. ing. Mădălina Teodora NICHITA

Date de contact

Tel.: 021 252.42.80 / 117

E-mail: madalina.nichita@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Am absolvit Facultatea de Instalații, secția de Instalații în construcții în anul 2000 și Studii aprofundate, specializarea Inginerie Termică în anul 2001.

Experienţa profesională se bazează pe experiența tehnică de inginer in care am fost responsabil de contract in 19 contracte de prestari servici incheiate cu UTCB.

În perioada 2016-2019 a participat la organizarea școlii de vară organizata de AFCR pentru studenții anul III din cadrul Facultății de Inginerie a Instalațiilor.

Am participat la redactarea în anul 2020 a Ghidului tehnic de proiectare și realizare a instalațiilor și construcțiilor tehnice si a Standardului ocupațional pentru IZOLATOR FRIGORIFIC în anul 2022.

De asemenea, sunt membru într-o echipă de auditori energetici care a întocmit certificate energetice pentru numeroase blocuri, licee, școli, sedii ale unor firme din sectoarele 2, 3, 4 si 5 din București, etc.

Domenii de expertiză: instalații termice, instalații frigorifice, instalații de climatizare, pompe de căldură, procese de transfer de căldură și masă, optimizarea și modernizarea echipamentelor și instalatiilor termice/sistemelor frigorifice din domeniul climatizării, instalațiilor frigorifice din domeniul alimentar, eficiență energetică a sistemelor frigorifice, evaluarea impactului asupra mediului și costul duratei de viață pentru sistemele frigorifice.

Informatii suplimentare:

– membru Asociatia Inginerilor de Instalatii din Romania – AIIR, din 2008 pana in prezent;

 – membru al sociatia Frigotehnistilor si Criogenistilor din Romania – AFCR, din 2012 pana in prezent;

 – membru ASHRAE, din 2017 pana in prezent;

 – membru in comisia de cenzori ASRO, din 2005 pana in prezent;

Descriere activități de cercetare

In anul 2012, mi-am sustinut teza de doctorat cu titlul Contribuţii la studiul proceselor de producere şi stocare a gheţii binare, conducator stiintific, prof. dr. ing. Florea Chiriac, obtinand titlul de doctor in domneniul Inginerie mecanica, acordat de catre Universitatea Tehnică de Construcții București

În prezent este Șef de lucrări dr. ing. In cadrul  Departamentului Termotehnică și Echipamente Termice din cadrul Facultății de Inginerie a Instalațiilor,  membru în: Centrul de cercetare pentru sisteme termice – SITER iar în cadrul laboratorului INSIST – UTCB, acreditat RENAR LI205, sunt responsabil de incercari.

Experienţa de cercetare se bazează pe faptul ca am fost membru in peste 15 contracte de cercetare si inovare, cum ar fi:

Domenii de cercetare: eficiență energetică a instalatiilor frigorifice pentru climatizarea de confort, utilizarea surselor regenerabile la producerea frigului, impactul agenților frigorifici în instalațiile frigorifice și pompele de căldură in vederea diminuarea stratului de ozon.

Linkuri cercetare

Google Scholar Research Gate Researcher Id

 
Skip to content