Ș.l. univ. dr. ing. Marin PLOPEANU

Date de contact

Tel.(centrala): 021 242.12.08 / 272;

E-mail: marin.plopeanu@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Servicii specializate 

 1. Realizarea măsurătorilor geodezice efectuate cu echipamente geodezice
 2. Proiectarea, prelucrarea și verificarea rețelelor geodezice
 3. Modelare matematică
 4. Proiectarea și realizarea rețelelor de urmărire a comportării construcțiilor
 5. Scripting în prelucrările automate GIS
 6. Scripting în editarea și manipularea datelor
 7. Achiziționare date cu Web Scraping
 8. Programare Python pentru analiza automată a datelor
 9. Automatizarea fluxurilor de prelucrare a datelor geodezice
 10. Automatizarea proceselor de afișare în timp real a datelor preluate și apoi prelucrate prin scripting – pentru obiectivele de interes prioritar
 11. Automatizarea fluxurilor de date de la senzorii amplasați în zonele de deformație
 12. Consultații cu privire la Proiectarea și implementarea bazelor de date relaționale (SGBD)
 13. Servicii specializate în verificarea, calibrarea și etalonarea instrumentelor geodezice
 14. Training specializat în metrologia geodezică aplicată
 15. Metrologie geodezică de laborator

Descriere activități de cercetare

1. Directii generale   

 1. Programare Python-Data Science
 2. Automatizări
 3. Scripting GIS
 4. Baze de date
 5. Achiziționare automată a datelor
 6. Analiza și manipularea automată a datelor
 7. Dispozitive electronice (senzori, dispozitive integrate instrumentelor geodezice)
 8. Măsurători Electronice de Distanțe
 9. Fizica atmosferei
 10. Metrologie geodezică aplicată
 11. Metrologie geodezică de laborator

2. Teme de cercetare 

 1. AI în studiile de predicție
 2. Automatizarea fluxurilor de date – culese de la obiectivele de interes prioritar
 3. Metode noi de analiză a datelor
 4. Calibrarea referințelor metrologice utilizate în geodezie
 5. Monitorizarea metrologică a instrumentelor geodezice utilizate la măsurători de mare acuratețe

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id

Skip to content