Ș.l. univ. dr. ing. Tudorel Silviu CLINCI

Date de contact

Tel. (centrala): 021 242.12.08 / 241

E-mail: tudorel.clinci@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Născut în Mun. Câmpina, județul Prahova, a absolvit Facultatea de Geodezie, Specializarea Geodezie în anul 2003, în anul 2004 finalizează Studiile aprofundate, Specializarea Sisteme Informatice ale Teritoriului, din anul 2013 Doctor în ştiinţe, domeniul fundamental „Ştiinţe inginereşti“, domeniul „Inginerie civilă“ cu teza “Cercetări privind utilizarea unor tehnici neconvenționale de poziționare”.

Persoană fizică autorizată de A.N.C.P.I., categoria D, să realizeze și să verifice lucrări din domeniul topografiei, cadastrului, cartografiei și geodeziei, seria RO-B-F, nr. 1933/22.11.2016.

Director al unui proiect de cercetare, membru al echipei în 6 proiecte de cercetare, granturi, contracte de prestari servicii, autor şi coautor la 14 articole indexate ISI, autor şi coautor la 23 publicatii apărute în lucrari ale principalelor conferinte  internationale şi naţionale de specialitate, autor şi coautor la 9 cărți și îndrumătoare de lucrări pentru domeniul Măsurătorilor terestre, a susţinut 12 prezentări la conferinte, simpozioane, mese rotunde naţionale şi internaţionale.

Domenii de expertiză: topografie, topografie aplicată, cadastru, urmărirea comportării în timp a terenurilor şi construcţiilor, infrastructuri de date spaţiale, modelare 3D pe baza imaginilor preluate cu drona, modelare 3D pe baza informațiilor preluate cu echipamente de scanare laser terestră.

Descriere activități de cercetare

Principalele activitățile de cercetare aplicată pe care le desfăşor în cadrul Departamentului de Topografie şi Cadastru din Facultatea de Geodezie şi în cadrul centrului de cercetare Măsurători Geodezice Inginereşti şi Infrastructuri de Date Spaţiale sunt:

  1. Utilizarea echipamentelor topo-geodezice: ridicări topografice cu ajutorul aparaturii clasice și al stațiilor totale, utilizarea echipamentelor GNSS, prelucrarea măsurătorilor, aplicarea pe teren a elementelor din proiect, trasarea limitelor de proprietate;
  2. Realizarea modelelor 3D pe baza imaginilor preluate cu sisteme de fotografiere aeropurtate;
  3. Realizarea modelelor 3D pe baza informațiilor culese cu ajutorul echipamentelor de scanare laser terestră;
  4. Aplicarea metodelor avansate privind dezvoltarea cunoasterii in domeniile geodezie, date spatiale, metode specifice 3D: BIM, GIS, CAD;
  5. Studierea tehnicilor de proiectare şi cercetare moderne în cadrul realizării proiectelor de cercetare cu impact în domeniul măsurătorilor geodezice inginereşti;
  6. Dezvoltarea cunoaşterii prin participarea la conferinţe, sesiuni de comunicari, simpozioane, conferinte, mese rotunde si workshopuri, prezentarea rezultatelor de cercetare ştiinţifică in publicaţii si reviste naţionale şi internaţionale indexate ISI și BDI;
  7. Introducerea si utilizarea de tehnici interdisciplinare, pentru determinarea cu precizie ridicată a mărimilor de măsurat;
  8. Implicarea cadrelor didactice tinere, a studenţilor masteranzi şi a doctoranzilor in proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniu geodeziei;

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id

Skip to content