Ș.l. univ. dr. ing. Valentin CUBLEȘAN

Date de contact

Tel.: +40 722 259 310

E-mail: valentin.cublesan@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

A absolvit Facultatea de Instalații, secția de Instalații în construcții în anul 2000 și Studii aprofundate, specializarea Inginerie Termică în anul 2001.  

Experienţa profesională se bazează pe experiența tehnică de inginer in care am fost responsabil de contract in 21 contracte de prestari servici incheiate cu UTCB, cum ar fi: determinarea puterii termice pentru schimbatoare de caldura (radiatoare și convectoare);determinarea etanșeității și rezistenței la presiune pentru echipamente utilizate în instalaţii; determinarea rezistenţei la foc pentru uşi, ferestre şi alte elemente de construcţii.

Face parte dintr-o echipa de proiectare instalatii termice, sanitare si HVAC.

Face parte dintr-o echipa care elaboreaza Certificate Energetice si Audituri Energetice care a întocmit certificate energetice pentru numeroase blocuri, licee, școli, sedii ale unor firme din sectoarele 2, 3, 4 si 5 din București. 

În perioada 2014-2021 a organizat practica studentilor din cadru Facultatii de Inginerie a Instalatiilor.

In peioada 2017-2019 a facut parte din echipa de organizare a Conferintei de Instalatii de la Sinaia.

Din octombrie 2009 pana in prezent Profesor asociat Departamentul de Stiinte Tehnice Universitatea de Arhitectura Ion mincu – UAUIM Activitati didactice de proiectare si de cercetare in domeniul constructiilor si instalatiilor pentru constructii

Domenii de expertiză:

Informatii suplimentare: 

Descriere activități de cercetare

In anul 2011, mi-am sustinut teza de doctorat cu titlul „Propagarea Arderii la Materiale Combustibile Solide in interiorul incintelor”, conducator stiintific, prof. dr. ing. Nicolae ANTONESCU, obtinand titlul de doctor in domneniul Inginerie mecanica, acordat de catre Universitatea Tehnică de Construcții București

In anul 2001, am absolvit cursurile de studii aprofundate cu titlul „Armonizarea standerdelor de securitate la incendiu cu normele romanesti”, UTCB.

În prezent este Șef de lucrări dr. ing. In cadrul  Departamentului Termotehnică și Echipamente Termice din cadrul Facultății de Inginerie a Instalațiilor,  membru în: Centrul de cercetare pentru sisteme termice – SITER iar în cadrul laboratorului INSIST – UTCB, acreditat RENAR LI205, sunt responsabil de incercari.  

Experienţa de cercetare se bazează pe faptul ca am fost membru in peste 20 contracte de cercetare si inovare, cum ar fi: 

– Grant in Aid ASHRAE 2003 (American Society Of Heating, Refrigerating & Air– Conditioning Engineers, Inc.);

Ice – Slurry as a Working Fluid in Small Capacity Air Conditioning Systems” – Director de proiect: prep

– „Practică pentru cariera Ta!–TECAR” ;

– „Sisteme de mortare compozite pe baza de microfere pentru zidarie tencuielisi protectie (SMCM)” Contract de cercetare  PN-II-PT-PCCA-2011-4-0945- „Utilizarea surselor regenerabile de energie solara la climatizarea spatiilor”;

– „Gheaţa binară – soluţie alternativă, energetic şi ecologic, în climatizarea de confort” Contract de cercetare;

„Stand experimental pentru studiul şi cercetarea proceselor termo –hidraulice şi a echipamentelor din sistemele frigorifice, de aer condiţionat şi pompe de căldură” Contract de cercetare

Utilizarea pompelor de caldura cu absorbtie in sectoarele industrial si rezidential” Contract de cercetare Ministerul Economiei şi Comerţului Proiect din Planul Sectorial, Contract nr. 5556:2006

Utilizarea gazului Klein (HHO), obtinut printr-un nou proces de electroliza a apei, in procese de combustioe in cuptore industriale de incalzire, pentru reducerea substantiala a emisiilor de CO2 SI CO din gazele arse”

„Stand de încercare a echipamentelor termice, conform standardelor armonizate, in vederea evaluării şi aplicării marcajului de conformitate”

Cercetări Privind Integrarea Conceptelor Cald / Rece, Eficienţă Energetică, Surse Solare, Inteligenţă Artificială, Control al Câştigului Solar şi Sisteme De Alimentare Asistate De Energia Solară – Solaris”

Dezvoltarea Procesului De Separare A Tritiului Prin Distilare Criogenica Aplicabil La Instalatiile De Detritiere Aferente Reactorului Candu şi  Reactorului de Fuziune Iter”

Complementaritatea surselor fotovoltaice si a captatoarelor termice in arhitectura cladirilor si asigurarea utilitatii de energie electrica si climatizare”

Sisteme frigorifice cu compresie mecanica de puteri foarte mici pentru componente microelctronice”

– „Sistem complex de monitorizare a fenomenelor electromagnetice asociate cutremurelor din zona Vrancea”

Proceduri şi echipament eficient de evaluare tehnică a confortului termic şi fonic al tehnologiei BCU utilizate în construcţii”

 „Cercetari teoretice privind procesele de transfer de caldura si masa in instalatiile frigorifice de putere mica si medie, actionate cu energie solara si energie conventionala, cu simularea radiatiei solare”

 „Cazane cu recircularea căldurii de condensare a vaporilor de apă din cazanele de ardere”

 „Cercetări privind reglarea puterii frigorifice prin utilizarea de cuplaje electromagnetice la acţionarea compresoarelor”

Utilizarea schimbătoarelor de căldură cu microcanale drept condensatoare şi vaporizatoare la instalaţiile frigorifice cu ammoniac”

 „Cercetări privind utilizarea amoniacului ca agent ecologic în sisteme frigorifice cu generatoare de gheată binară şi acumulare de frig”

Contract de cercetare RELANSIN

Domenii de cercetare: eficiență energetică a instalatiilor frigorifice pentru climatizarea de confort, utilizarea surselor regenerabile la producerea frigului, instalatii termice, sanitare si HVAC, protectiela foc.  

Linkuri cercetare

Google Scholar Research Gate Researcher Id

 
Skip to content