Ș. l. univ. dr. ing. Iulian IANCU

Date de contact

Tel.: (centrală ): 021.242.12.08 / 285

E-mail: iulian.iancu@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Iancu Iulian a absolvit în anul 2004 Facultatea de Hidrotehnică din cadrul Universității Tehnice de Construcții București, domeniu Științe aplicate și studii aprofundate în domeniul Ingineriei protecției mediului, în anul 2005.

Iancu Iulian participat la realizarea a mai mult de 200 de studii de mediu (raport de mediu, raport privind impactul asupra mediului, bilanț de mediu, raport de securitate, raport de amplasament, evaluare adecvată), proiecte tehnice și de cercetare.

Are o largă experiență în domeniul protecției și ingineriei mediului fiind familiarizat cu normele legislative, politicile și strategiile naționale și europene din domeniu. Din anul 2022, este expert atestat – nivel principal pentru elaborare studii de mediu. Este membru în cadrul asociației profesionale: Asociația Română de Mediu (ARM 1998).

A fost responsabil de contract pentru mai multe proiecte și studii de specialitate, colaborând cu specialiști din unități de cercetare, proiectare, execuție în domeniul mediului, managementului apei, calității apelor, depoluarea apei și solului, inginerie civilă. Are experiență în elaborarea rapoartelor de sinteză și analiză, obținută în cadrul unor studii de cercetare, proiectare, asistență tehnică, consultanță.

Principalele sale domenii de expertiză sunt: ingineria și protecția mediului, inginerie hidraulică, hidraulică subterană, transportul poluanților în mediu.

Descriere activități de cercetare

În anul 2008, Iancu Iulian a obținut titlul de doctor în domeniul Inginerie civilă, cu teza de doctorat, având titlul: “Impactul poluanților fluizi asupra mediilor permeabile și măsuri de reconstrucție ecologică”.

În prezent, Iancu Iulian este șef lucrări în cadrul Departamentului de Hidraulică, Edilitate și Protecția Mediului al Universității Tehnice de Construcții București. Activitatea sa de cercetare se concentrează pe următoarele domenii: hidraulică, ingineria și protecția mediului, managementul resurselor de apă subterană, transportul poluanților în mediu.

Este autor sau co-autor a trei cărți de specialitate și peste 50 de lucrări științifice publicate în reviste de specialitate, conferințe, workshop-uri și simpozioane internaționale și naționale. A participat la numeroase proiecte de cercetare internaționale (de ex. FP7-ENV-2010.3.1.5-2, Tailored Improvement of Brownfield Regeneraytion in Europe) și naționale (de ex. POSCEE nr. 218/2010, Operațiunea 2.1.2. ID 660, Platforma de gestiune a apei subterane din mediul sedimentar in zone urbane , CEEX 616/03.10.2005 – Evaluarea și remedierea poluării istorice a stratelor acvifere prin tehnologii neconvenționale).

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id

Skip to content