Ș. l. univ. dr. ing. Lucian SOROHAN

Date de contact

Tel. ( centrală ): 021.242.12.08 / 285

E-mail: lucian.sorohan@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

            Sorohan Lucian este absolvent al Facultatii de Hidrotehnica Bucuresti, ( Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti ), in 1999, sectia de Inginerie matematica, iar in anul 2000 a absolvit cursurile de studii aprofunadate, la sectia Ingineria Protectiei Mediuluia de la Facultatea de Hidrotehnica Bucuresti.

            Din anul 1999 activeaza in cadrul Facultatii de Hidrotehnica, unde indeplineste actualmente functia didactica de sef lucrari, in cadrul Departamentului de Hidraulica, Edilitate si Protectia Mediului.

            A participat in echipa de elaborare a numeroase expertize, studii, proiecte tehnice si detalii de executie a constructiilor hidroedilitare ocupandu-se de componenta dimensionarii structurale a numereroase obiecte, din care citam :

            -Calculul si dimensinarea structurala rezervorului de fermentare anaeroba a namolului din cadrul statiei de epurare Mangalia

            – Calculul si dimensionarea statiei de pretratare de la Târlung, judetul Brasov

            – Expertiza tehnica a colectorului Germani, Braila, etc.

Este specializat în dimensionarea structurilor construcţiilor hidroedilitare, ţinând cont de conlucrarea structură – teren de fundare, inclusiv de solictările din variaţiilor de temperatură şi acţiunea seismică :

A contribuit la revizuirea normativului NP 133, activând în echipa care s-a ocupat de elaborarea celei de a treilea volum al normativului: Structuri Hidroedilitare din beton armat şi beton precomprimat.

Domenii de expertiză: calculul structural al contrucţiilor hidroedilitare din beton armat şi beton precomprimat, calculul structural al sistemelor de transport al apei din sistemele de alimentare şi canalizare.

Descriere activități de cercetare

În anul 2013 am obtinut titlul de doctor inginer in domeniul stiintelor civile , la scala doctorala din cadrul Universitatii tehnice de Constructii Bucuresti cu lucrarea  „Studiul efectelor variaţiilor de temperatură asupra construcţiilor   utilizate în tratarea apei”.

Principalel domenii de interes sunt următoarele :

Este coautor a 2 cărţi de specialitate şi a 10 articole publicate în reviste de specialitate, şi conferinţe.

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id

Skip to content